2012 m. gegužės 18 d.    
Nr. 20
(1995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Tituliniai atlaidai

KLAIPĖDA. Gegužės 1 dieną Šv. Juozapo Darbininko parapija šventė titulinius atlaidus. Tą dieną pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą gausiai susirinkusiems tikintiesiems pasakė Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ. Pamoksle vyskupas kalbėjo apie šv. Juozapo asmenį bei apie gegužės mėnesį, kuris skirtas Dievo Motinos, šv. Juozapo sužadėtinės – Švč. Mergelės Marijos – garbei. Taip pamokslininkas pristatė jauno, tą dieną Kaune laidoto, Jėzaus draugijos nario Gvido Vainoriaus gyvenimą ir tikėjimo kelią. Šis žmogus, kilęs iš Rietavo, pačiame jėgų žydėjime buvo pakirstas sunkios ligos ir nebaigęs pradėtų studijų JAV mirė. Vyskupas skaitė jo paties rašytas mintis apie santykį su Dievu, apie tikėjimo kelią ir mokymąsi ypatingai sunkiame išbandyme pasitikėti Viešpačiu.

Po šv. Mišių vyko gražus renginys – visos šioje parapijoje veikiančios organizacijos, maldos grupelės pristatė parapijos bendruomenei, savo veiklą, uždavinius bei tikslus. Visą gražią atlaidų dvasią vainikavo nuotaikinga agapė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija