2012 m. gegužės 18 d.    
Nr. 20
(1995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Ministrantai rinkosi Seminarijoje, keliavo į Šatrijos kalną

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Ministrantai ir kiti
gegužinių pamaldų dalyviai
ant Šatrijos kalno

Gegužės 5 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko tradicinė atvirų durų diena ir Telšių vyskupijos šv. Mišių patarnautojų susirinkimas. Šį renginį organizavo Seminarija ir Telšių vyskupijos jaunimo centras. Tą dieną iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų susirinko apie šimtas įvairaus amžiaus šv. Mišių patarnautojų. Jie buvo registruojami, suskirstyti į skirtingo amžiaus grupes, kurioms vadovavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Grupelėse patarnautojai susipažino, turėjo užsėmimus, ruošėsi šv. Mišių liturgijai, repetavo giesmes.


Gegužinėse pamaldose apsilankė vyskupas

Rūta RONKAUSKIENĖ

Užluobės Lurde kartu su vietiniais
tikinčiaisiais meldžiasi Telšių
vyskupas Jonas Boruta SJ ir
Skuodo dekanas kun. Saulius Damašius

Gegužės mėnesį giedamos gegužinės pamaldos. Gegužės 3 dieną jos pradėtos giedoti ir Užluobės Lurde. Tądien ten apsilankė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, lydimas kurijos sekretoriaus kun. Haroldo Šneideraičio, Skuodo dekano ir klebono kun. Sauliaus Damašiaus bei kun. Mindaugo Šlausto.

Vysk. J. Boruta SJ, pasisveikinęs su tikinčiaisiais, kalbėjo apie žemaičių krikštą, nes kitais metais bus švenčiamos 600-osios metinės. Vyriausybė yra patvirtinusi žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metais programą, kuria siekiama įamžinti svarbiausius su krikštu, vyskupystės istorija susijusius objektus, vietas ir asmenybes.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija