2012 m. gegužės 25 d.    
Nr. 21
(1996)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Vilniaus dekanate

Šventė vaikams ir jų tėveliams

Šv. Mišių metu nešamos aukos

VILNIUS. Šv. Mikalojaus parapijos klebonas ir Vilniaus dekanas kun. Medardas Čeponis džiaugiasi, kad Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos I filosofijos kurso klierikas Žilvinas Treinys (kilęs iš Panevėžio vyskupijos) daug talkina parapijoje – tai didelė paspirtis sunkiame klebono darbe. Nuo spalio pirmojo sekmadienio iki gegužės vidurio – antrojo sekmadienio – jis rengė vaikus Pirmajai išpažinčiai ir Pirmajai Šv. Komunijai. Šįmet mokinukų buvo gana daug – net 58. Jie buvo suskirstyti į dvi grupeles. Tai parapijiečių bei bažnyčios lankytojų vaikai, daugiausia Simono Daukanto pagrindinės bei Mindaugo vidurinės mokyklos mokinukai.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Įsteigė Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugiją 

Klebonas kun. Gintaras Urbštas
pritarė idėjai steigti draugiją

Garliava. 2012-uosius Lietuvos vyskupai paskelbė Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metais. Šiemet sukako 85-eri nuo arkivyskupo mirties, o birželio 28 dieną minėsime 25-erius metus nuo jo paskelbimo Palaimintuoju. Vyskupai ragina tikinčiuosius per 2012 metus giliau pažinti Palaimintojo Jurgio asmenybę, jo nuveiktus darbus. Jis – valstiečių šeimos vaikas, anksti netekęs tėvų – našlaitis, galbūt todėl buvo drąsus ir sumanus ganytojas, kuriam rūpėjo kiekvienas, ypač skriaudžiamas, kenčiantis žmogus. Kiekvieną tikintį žmogų jo dvasinėje kelionėje veda Dievas. Tai vyksta krikščioniškos bendruomenės kontekste. Dėmesys, pagarba, nuoširdumas ir atvirumas kiekvienam žmogui padeda bendruomenei augti. Esminė Palaimintojo Jurgio nuoroda – „Nugalėk blogį gerumu“ – Lietuvoje šiemet tapo katalikiško gyvenimo tikslu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija