2012 m. gegužės 25 d.    
Nr. 21
(1996)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vienuoliškas šventumas, išmintis ir vizijos

Didžioji viduramžių intelektualė šv. Hildegarda Bingenietė oficialiai pripažinta šventąja

Mindaugas BUIKA

Šv. Hildegarda Bingenietė (1098–1179)

Benediktinės vienuolės kanonizavimo aplinkybės

Popiežius Benediktas XVI ateinantį rudenį Romoje vadovaus kelių naujų Katalikų Bažnyčios šventųjų paskelbimo iškilmei, tačiau vienos iš jų – benediktinės vienuolės šv. Hildegardos Bingenietės (1098–1179) – atveju Šventojo Tėvo patvirtintą dekretą taip pat galima laikyti vykusia formalia kanonizacija. Gegužės 10 dieną audiencijoje priėmęs Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Andželą Amatą, popiežius Benediktas XVI drauge su dešimtimis kitų pasirašytų dokumentų, susijusių su kandidatų į altoriaus garbę bylų tyrimu, suteikė oficialų leidimą visos Bažnyčios mastu liturgiškai minėti šv. Hildegardą (Hildegard von Bingen) ir įtraukti į šventųjų katalogą.


Sekminių ugnimi žėruojanti Dvasia

Kun. Vytenis Vaškelis

Mes, praktikuojantys tikintieji, švenčiantys Sekminių šventę, savuoju tikėjimu, atsidavimu ir pasišventimu Dievui turėtume visa galva pranokti Kristaus mokinius, ant kurių dar nebuvo išsiliejusi Šventoji Dvasia. Nors jie nuolatos bendravo su Jėzumi ir girdėjo bei matė Jo daromus stebuklus, tačiau kol ant jų nenužengė Šventoji Dvasia bei Jos galybė (Apd 1, 8), tol netikėtai prasiveržę žemiški įgeidžiai buvo kaip deguto lašai, gadinantys jų širdyse esančias Viešpaties malonių medaus statines.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija