2012 m. gegužės 25 d.    
Nr. 21
(1996)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Perlaidoti vokiečių karių palaikai

Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos
kuopos kariai Vilniaus Vingio parko
vokiečių karių kapinėse vokiečių
karių perlaidojimo ceremonijoje

Gegužės 15 dieną Vingio parko prieigose esančiose vokiečių karių kapinėse perlaidoti 353 vokiečių karių, kurie buvo palaidoti  Utenoje per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus, palaikai.

Perlaidojimo ceremonijoje dalyvavo Vokietijos ambasados Lietuvoje, Krašto apsaugos, Kultūros ministerijų, Lietuvos kariuomenės, Utenos rajono, Vilniaus miesto savivaldybių atstovai, visuomenė.

Religines apeigas atliko Liuteronų ir Katalikų Bažnyčių dvasininkai, padėta gėlių pagerbiant perlaidotų žuvusių karių atminimą, skambėjo Lietuvos kariuomenės orkestro trimitininko atliekamos melodijos.

Perlaidojimą organizavo Vokiečių karių kapų globos tautinė sąjunga ir VšĮ „Kultūros vertybių globos tarnyba“. Vokiečių kapų globos tautinė sąjunga savo tautiečių karių kapų paieška,  palaikų perlaidojimu, kapų priežiūra rūpinasi 52 valstybėse. Lietuvoje tokie darbai vyksta jau dešimtmetį, kapų priežiūrą ir palaikų perkėlimą finansuoja Vokietijos vyriausybė. Sąjunga kasmet Lietuvoje organizuoja vokiečių karių kapų tvarkymo stovyklas, prie kurių taip pat prisideda Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė.

Lietuvoje šiuo metu yra apie 250 kapinaičių, kuriuose palaidoti per Pirmąjį pasaulinį karą Lietuvoje žuvę vokiečių kariai. Vilniaus Vingio parko pakraštyje esančiose kapinėse ilsisi apie 1,3 tūkst. vokiečių ir 900 kitų valstybių karių, žuvusių per Pirmąjį pasaulinį karą. Netoliese palaidota dar du tūkstančiai vokiečių karių, žuvusių Antrojo pasaulinio karo metu.

Giedrės MAKSIMOVICZ nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija