2012 m. gegužės 25 d.    
Nr. 21
(1996)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Prievarta prieš mergaitę ir piliečius – Lietuvos gėda

Jaunimas ėjo susijuosęs virvele
ir su žole burnoje nuo Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčios iki Arkikatedros

Zenono Šiaučiulio nuotraukos

Jaunieji mitingo dalyviai
prie Maironio kapo

Tuo laiku, kai praėjusį penktadienį „XXI amžiaus“ skaitytojai skaitė mūsų reportažą apie Garliavoje, Klonio gatvėje, seniai besitęsusį budėjimą saugant prievarta mėginamą išvežti mažąją Deimantę, jau buvo įvykęs tragiškas įvykis. Ankstų ketvirtadienio rytą, šeštą valandą, didelės policijos pajėgos šturmavo Garliavoje, Klonio gatvėje, penktuoju numeriu pažymėtą namą. Operacija „Pagrobimas“ prasidėjo apie 6 val. ryto. Jau apie 4.30 val. policija buvo užblokavusi visas gatves Garliavoje. Į operaciją atvyko ir pareigūnai iš Vilniaus. Policija per garsiakalbius įspėdavo žmones, kad nesipriešintų ir paliktų namus, teritoriją, nes bus pavartotas elektrošokas, ašarinės dujos, guminės kulkos, šunys ir kitos „specialiosios“ priemonės. Kai kurie žmonės buvo išvelkami policijos pareigūnų ir išvežami į policijos komisariatus. Netrukus policija pradėjo pjaustyti namo duris, daužyti langus. Niekas nesustabdė policijos ir jai įsakymus duodančios „antstolės“ su čekistiniu veidu – nei Lietuvos Respublikos himnas, nei maldos, nei lietuviškos trispalvės. 240 policininkų (prilygstančių sovietiniams omonininkams) būrys, besivadovaujantis privačios antstolės Sonatos Vaicekauskienės nurodymais ir įsakymais, pagal iš anksto parengtą planą puolė sodybą ir mergaitę saugančius taikius žmones. Garliavoje budėjusių žmonių pasipriešinimas per pusantros valandos vykusią „operaciją“ grasinimais, jėga ir suėmimais buvo numalšintas (nors to daryti tikrai nereikėjo). Operacijos „Pagrobimas“ metu buvo suimta beveik 40 žmonių, o du budėję kunigai – mergaitę nuolat saugantis Jonas Varkala ir vikaras kun. Mindaugas Martinaitis – iš namo išvilkti į gatvę. 7.20 val. verkianti ir nuolat kartojanti: „Noriu gyventi tik su Neringa, kitur aš neisiu“, mažametė Deimantė buvo jėga paimta iš globėjos teisėjos Neringos Venckienės ir sudarius policininkų „sieną“ išnešta motinos Laimutės Stankūnaitės į akimirksniu privažiavusį autobusiuką bei išvežta nežinoma kryptimi.

TV3 televizija tiesiogiai transliavo mergaitės pagrobimo („teismo nutarties vykdymo“) operaciją. N. Venckienė iš karto po mergaitės paėmimo tiesioginiame eteryje patvirtino, kad globotinė buvo paimta jėga: „Man rankas užlaužė“. Vėliau internete pasirodžiusiuose vaizdo įrašuose buvo parodyta, kokia prievarta buvo naudojama prieš mergaitę saugančius žmones ir artimuosius, prieš globėją ir pačią mergaitę.

Netrukus, po dviejų trijų valandų, Vilniuje prasidėjo protesto akcijos dėl mergaitės prievartinio pagrobimo. Ketvirtadienį prie Prezidentūros prasidėję protestai tęsėsi ir penktadienį, ir šeštadienį, ir sekmadienį. Šeštadienį prie Prezidentūros vyko mitingas, o po to eitynės Seimo link. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, prieš išvykdama į svarbų susitikimą Čikagoje, suspėjo pareikalauti ištirti atskirų valdžios institucijų vaidmenį operacijoje ir išsiaiškinti, ar nebuvo panaudota prievarta prieš mergaitę, tačiau pasipiktinusių žmonių Prezidentė neturėjo laiko priimti. Ypač didelė protesto akcija Kaune vyko šeštadienį.

Jaunimas ėjo susijuosęs virvele ir su žole burnoje nuo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios iki Arkikatedros. Pakeliui buvo sustota prie Romo Kalantos susideginimo vietos ir paminklo, surengtas nedidelis mitingas. Apėjęs Rotušę, jaunimas grįžo prie Arkikatedros ir sustojo prie Maironio kapo, išreiškė savo nusistatymą prieš prievartos naudojimą. Lygiagrečiai vyko ir kitos taikios eitynės su aiškesniais reikalavimais valdžiai laikytis teisingumo ir atsisakyti prievartos. Sekmadienį, po šv. Mišių Arkikatedroje už Kauną ir kauniečius (tai buvo trečioji „Kauno dienų“ šventės diena), kuriose buvo pasisakyta ir prieš vaikų prievartą bei meldžiamasi už Deimantę, įvyko mitingas prie Maironio kapo. Susirinkusieji laikė kai kurių už mergaitės prievartinį pagrobimą atsakingų pareigūnų ar tam pritariančių politikų portretus, reikalavo juos teisti ar atstatydinti Žiobienę, Šedbarą, Kubilių, Degutienę, Šimašių, Skvernelį, Vaicekauskienę ir kt. Mitinge pasisakė net trys kunigai – Robertas Grigas, Mindaugas Martinaitis, Jonas Varkala – bei signataras Algirdas Patackas, operacijos „Pagrobimas“ metu sumušta režisierė Neris Karpuškaitė-Akelaitienė, Raimundas Čygis, mokinys Saulius, kuris per lietų iš Žaliakalnio pėsčias naktį atskubėdavo apie 15 km, kai tik pasigirsdavo pagalbos šauksmas Garliavoje, kiti prievartą patyrusieji ar mačiusieji asmenys. Visi jie buvo pasipiktinę nepriklausomoje Lietuvoje vykdomais prievartos metodais prieš vaikus ir taikius valstybės piliečius. Buvo kviečiama atvykti į Klonio gatvę prie penktojo namo. Ten visą gegužės mėnesį kas vakarą, 19.15 valandą, vyksta gegužinės pamaldos.

Protestai vyko ir vyksta ir kituose Lietuvos miestuose (Klaipėdoje, Šiauliuose ir kt.) bei užsienyje. Atvykus prezidentei D. Grybauskaitei į Čikagą, Lemonto miestelį, įvyko didelė protesto akcija. Jos metu prašyta Prezidentės išaiškinti už prievartos naudojimą atsakingus pareigūnus. Vilniuje rytoj, gegužės 26 d., šeštadienį, 13 valandą prasidės didelės eitynės nuo Seimo iki Prezidentūros. Bado akcijai rengiamas palapinių miestelis prie Prezidentūros ir kitur.

„XXI amžius“
Livijos Šiugždienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija