2012 m. birželio 8 d.    
Nr. 23
(1998)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Atviras laiškas N. Venckienei

Dėl 2012 m. gegužės 17 d. Jūsų šeimoje įvykusios tragedijos sunku surasti paguodos žodžių... Jų nėra. Gerbiama p. Neringa, ką tektų bepatirti, kokius nepagrįstus, neteisingus kaltinimus, nusikaltėlių bendrininkų primetamus Jums ir Jūsų artimiesiems, tektų išgirsti, teguodžia ir bent šiek tiek Jus visus suramina žinojimas, kad Jūsų sąžinė rami, jog padarėte viską, kad apgintumėte mergaitę.

Deja, prieš šitokio masto smurtą, prievartą ir chuliganiškus veiksmus atsilaikyti nebuvo įmanoma. Dažnai pildosi poeto V. Mykolaičio-Putino eilese išsakyti žodžiai: Ir tribunoluos išdidžiai/ Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.

Kunigas Juozas Zdebskis (1929–1986), kuris buvo įvairiai šmeižiamas ir klastingai nužudytas kaip ir Jūsų brolis, nuolat kartodavo šią mintį: „Palaiminta nekalta kančia, pažeminimo kančia“. Šiandien Jūs turite šį galingą ginklą, kad galėtumėte ir toliau ginti mergaitę. Paveskite ją Viešpaties globai, visą skausmą ir visus persekiojimus aukokite už ją, kad Viešpats ją saugotų nuo vienokio ar kitokio sunaikinimo.

Jeigu tolimesnė Jūsų kova už tiesą ir teisingumą, kova prieš Dangaus keršto šaukiančius nusikaltimus ateityje būtų absoliučiai paralyžiuota, apribojant net Jūsų fizinę laisvę, dvasia Jūs visada liksite laisva. Nusikaltėliai pajėgūs naudoti smurtą, prievartą prieš mažametę mergaitę, prieš beginklius žmones; pajėgūs daužyti, laužyti, griauti, melu pridengti tiesą, bet jie negali supančioti dvasios, sujaukti ramios, švarios sąžinės. Visi, kurie mato balta, kur yra juoda, ir priešingai, visi, kurie nepripažįsta akivaizdaus nusikaltimo, o kaltina tuos, kurie gina tiesą, išdrįsta kovoti su nusikaltimu, meluoja ne tik kitiems, bet ir patys sau.

Kaip gali būti atskleista tiesa, jei visi liudininkai pašalinami, o nusikaltėliai kaip ir anais Kristaus laikais šaukia: Ant kryžiaus jį! Paleisk mums Barabą! (plg. Lk 23, 18).

Brangūs Deimantės artimieji ir visi, kurie gynėte mergaitę, kurie budėjote dienomis ir naktimis, visi, kurie ir toliau ją ginate! Pareiškiame, kad ir mes visi (o mūsų labai daug), kurie branginame tiesą ir gėrį, bet ne nusikaltimą, visi maldos vienybėje ir dvasioje esame su Jumis, nors ne visada galime būti šalia Jūsų pavojaus ir skausmo valandą.

Sesuo Janina Judikevičiūtė

Marijampolė

Autorė yra Palaimintojo Jurgio Matulaičio įkurtos Marijos vargdienių seserų vienuolijos narė, Sibiro tremtinė, 1951 m. okupantų Tuskulėnuose sušaudyto politinio kalinio dukra

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija