2012 m. birželio 8 d.    
Nr. 23
(1998)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Mirė Pelesos klebonas

A†A kun. Petras Kastytis Krikščiukaitis
(1950 11 26–1979 05 25–2012 06 03)

kuningas Petras Kastytis
Krikščiukaitis

Birželio 3 dieną pamaldų metu Pelesos šv. Lino parapijos bažnyčioje, Baltarusijoje, mirė ilgametis šios parapijos klebonas kun. Petras Kastytis Krikščiukaitis.

Jis gimė 1950 m. lapkričio 26 d. Kaune. Tėvai nežinomi. Nuo pat gimimo buvo auginamas ir auklėjamas įvairiose ugdymo įstaigose. Dėl silpnos sveikatos daug metų praleido įvairiose gydymo įstaigose. Gerų ir tikinčių žmonių dėka tėvų meilės nepatyręs ir daug vargo matęs jaunuolis pažino krikščioniškąjį tikėjimą ir pasiryžo savo gyvenimą pašvęsti Dievo ir žmonių tarnystei. 1972–1974 metais tarnavo zakristijonu Užpalių Švč. Trejybės bažnyčioje (Utenos r.), 1974 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigęs 1979 m. gegužės 25 d. buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai. Darbavosi vikaru Molėtų (1979–1980), Daugų (1980–1981) ir Alytaus Šv. Liudviko (1983–1984) parapijose, aptarnavo Babriškių ir Ryliškių parapijas, ėjo klebono pareigas Žilinų (1981–1983), Čiobiškio (1984–1989) ir Užuguosčio (1989–1990) parapijose. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, atsižvelgdamas į tikinčiųjų prašymą, 1990 metais išleido kun. P. K. Krikščiukaitį pastoraciniam darbui į Pelesą (Baltarusija). 2010 metais kun. P. K. Krikščiukaitis buvo įkardinuotas Gardino vyskupijoje.

Laidotuvių pamaldos įvyko birželio 6 dieną, trečiadienį, Pelesos parapijos bažnyčioje. Kun. P. K. Krikščiukaitis palaidotas Pelesos kapinėse.

Viešpats tebūna mirusiam maloningas ir tesuteikia amžiną džiaugsmą, šviesą ir ramybę!

Kaišiadorių vyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija