2012 m. birželio 15 d.    
Nr. 24
(1999)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Dėl vaikų gynimo Lietuvoje

Tarptautinę vaikų gynimo dieną paminėjus

Minėdami Tarptautinę vaikų gynimo dieną, labai apgailestaujame, jog sutinkame ją neseno valstybės smurto prieš vieną mergaitę akivaizdoje. Esame nuliūdę ir sukrėsti, jog ypač sudėtingoje situacijoje atsidūręs vaikas buvo valstybės vardu nubaustas už suaugusiųjų nesutarimus ir nesikalbėjimą, o jam ir visai visuomenei parodyta, jog konfliktai sprendžiami jėga ir vaiko menkutė nuomonė šiai jėgai negali turėti jokios įtakos. Ypač apgailestaujame, jog nebuvo įsiklausyta į daugybės žmonių ir mūsų asociacijos ankstesnį raginimą skirti pakankamai laiko subyrėjusiems santykiams atitaisyti, kalbėtis, tartis ir ieškoti sprendimų, kuriais būtų buvę realiai atsižvelgta ne tik į didžiulį išorinį spaudimą, ne tik į suaugusiųjų, bet ir į vaiko nuomonę bei interesus.


Viešas laiškas

Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublika prie Jungtinių Tautų (JT) Vaiko teisių Konvencijos prisijungė 1992 m. sausio 8 dieną. Dvidešimt metų mūsų valstybėje galioja jos 34-asis straipsnis, pagal kurį „Valstybės dalyvės įsipareigoja ginti vaiką nuo visų seksualinio išnaudojimo ir seksualinio suvedžiojimo formų. Šiam tikslui valstybės dalyvės imasi visų reikiamų priemonių nacionaliniu, dvišaliu ir daugiašaliu lygiu siekdamos uždrausti: a) lenkti arba prievartauti vaiką dalyvauti kokioje nors neteisėtoje seksualinėje veikloje; b) išnaudoti vaikus verčiant juos užsiimti prostitucija arba kita neteisėta seksualine veikla; c) išnaudoti vaikus pornografijai ir pornografiniams leidiniams.“


Liberalai ir pedofilai griauna Lietuvą

„Gegužės 17 dienos įvykiai Garliavoje pranoko ne tik 1941-ųjų birželio 14 dienos trėmimus į Sibirą, bet ir 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius Vilniuje“, – teigia kai kurie pedofilų klano ir teisėsaugos struktūrų suplanuoto smurto aktą matę liudininkai.

Dabar, kai brutalaus smurto padariniai teisėsaugos struktūrų melagingai užglaistomi, kiek plačiau norisi pažvelgti, kokios jėgos veikė Garliavoje. Šio smurto ištakų tenka ieškoti XX amžiaus 6 dešimtmetyje, kai aukšto rango KGB ir komunistų partijos funkcionieriai Lietuvoje vykdė okupacinį režimą, Valakampiuose keldavo pedofilines orgijas. Tuomet apie tai mažai kas žinojo, nes turėta priemonių „užčiaupti burnas“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija