2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Atmintis

Netekome aktorės ir režisierės

Antradienį netekome televizijos režisierės, kino ir teatro aktorės, tremtinės, lietuvių kalbos puoselėtojos Aldonos Vederaitės. Ji gimė 1924 m. vasario 16 d. Ukmergėje, Lietuvos savanorio karininko Jono Vedero šeimoje. 1941-ųjų birželį, likus vienam abitūros egzaminui, ištremta į Altajaus kraštą. Pabėgusi iš tremties ir 1946 metais grįžusi į Lietuvą, pradėjo šokti dainų ir šokių ansamblyje „Lietuva“. 1947 metais A. Vederaitė įstojo į dramos studiją prie Lietuvos dramos teatro. Ją baigusi 1951 metais gavo paskyrimą į Kauno jaunojo žiūrovo teatrą. Čia dirbo iki 1959 metų. Vėliau, iki 1999-ųjų, dirbo Lietuvos televizijoje, režisavo šimtus laidų ir programų. Ji ypač išgarsėjo sovietiniais metais Lietuvos televizijos rodytoje „Petraičių šeimoje“. 1960-aisiais A. Vederaitė pradėjo dirbti režisiere laidų vaikams ir jaunimui redakcijoje, vėliau dirbo filmų dubliavimo skyriuje, visuomeninių laidų redakcijoje. Nuo 1989-ųjų Lietuvos televizijoje kartu su žurnaliste Nijole Baužyte kūrė „Atgimimo bangą“, vėliau su aktoriumi Karoliu Dapkumi rengė lietuvių kalbos valandėles „Gerbkime žodį“. A. Vederaitės nuopelnai įvertinti Vytauto Didžiojo ordino riterio kryžiumi (2004).

Iš Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo salė karstas išnešamas šiandien, penktadienį, birželio 22 dieną, 12 val. Laidotuvės – Rasų kapinėse.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija