2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Amatai

Nagingų meistrų darbai

Bronius VERTELKA

Panevėžietis Vytautas Petrauskas
įgijo meno kūrėjo statusą,
o jo anūkei Evelinai Mažeikaitei
buvo įteiktas Tautodailininkų
sąjungos nario pažymėjimas
(abu – juvelyrai)

Tautodailininkų sąjungos
Panevėžio krašto bendrijos
įsteigtą premiją Genei Šimėnienei
įteikia šios bendrijos
pirmininkas Vidas Mažukna.

Kryždirbystės srityje nepralenkiamas
buvo rokiškėnas Vidmantas Zakarka.
Jam diplomą ir kelialapį į respublikinę
parodą ir konkursą įteikė Lietuvos
liaudies kultūros centro Tautodailės
poskyrio vadovė Teresė Jurkuvienė

Visą mėnesį Dailės galerijoje buvo eksponuojami Panevėžio krašto tautodailininkų kūriniai. 227 nagingi meistrai rodė 621 skulptūros, medžio drožybos, kalvystės, juvelyrikos, keramikos, mezgimo, siuvinėjimo ir kitokia technika atliktą savo darbą. 23 autoriai iš Anykščių pristatė 97, 37 biržiečiai – 74, 12 kupiškėnų – 31, 9 pasvaliečiai – 27, 103 panevėžiečiai – 275, 18 rokiškėnų – 36, 25 ukmergiškiai – 81 kūrinį. Parodą aplankė 1152 žmonės, iš jų 545 – moksleiviai. Parodos uždaryme, vykusiame gegužės 19-ąją, apsilankė Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas, Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vadovė Teresė Jurkuvienė bei šio Centro tautodailės poskyrio vyriausioji specialistė Alė Počiulpaitė.

Parodą apžvelgė T. Jurkuvienė. Ji paskelbė geriausiųjų darbų savininkus. Vaizdinės dailės srityje trečią vietą pelnė Genovaitė Karpavičienė, antrąją – Arūnas Vilkas, o pirmąją – Juozas Čepulis (skulptūra). Taikomosios dailės srityje trečiąją vietą užėmė Dalia Bernotaitė, antrąją – Gražina Kubilinskienė, pirmąją – Vytenė Narušienė (margučiai). Kryždirbystės srityje nugalėtoju tapo Vidmantas Zakarka. Jis bei pirmąsias vietas taikomosios ir vaizdinės dailės srityse užėmę menininkai buvo apdovanoti diplomais. Jų darbai keliaus į respublikinę parodą ir konkursą, kuris šiemet vyks Ukmergėje.

Pirmą kartą buvo įteikta Panevėžio krašto tautodailininkų bendrijos įsteigta premija (500 Lt). Ja įvertinta Genė Šimėnienė. Panevėžio krašto tautodailininkų vadovui Vidui Mažuknai, atšventusiam savo gyvenimo jubiliejų, buvo įteiktas Lietuvos Tautodailininkų sąjungos garbės nario pažymėjimas. Ukmergiškis, garsus medžio meistras Rimantas Zinkevičius menininkui padovanojo išdrožtą didžiulį šaukštą, sakydamas, kad juo galės toliau kabinti liaudies meno košę. Keletas meistrų įgijo meno kūrėjo statusą. Didelei meistrų grupei buvo įteikti Tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimai. Tylos minute buvo pagerbtas pernai mirusių Bronės Stepulionienės ir Vytauto Kryževičiaus atminimas.

Panevėžys
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija