2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Prisiminė erškėčiuotą kelią

Grupė renginio organizatorių
ir dalyvių Nepriklausomybės aikštėje

PAJŪRIS. Nemažas miestelio gyventojų būrys birželio 14-ąją susirinko į Šv. Trejybės bažnyčią pasimelsti už gyvus ir mirusius tremtinius. Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Mykolas Petrauskas. Renginys toliau vyko Nepriklausomybės aikštėje. Jį vedė kultūros darbuotoja Angelė Aužbikavičienė. Pajūrio tremtinių seniūnė Regina Baliutavičienė priminė, kad vyksta jau 71-osios tremties minėjimo metinės, taigi ne kiekvienas žmogus tiek išgyvena. Tremtinių sąrašuose liko vos pusė gyvų žmonių. Tylos minute pagerbti žuvusieji tremtyje ir tie, kurie išėjo Amžinybėn jau grįžę į Lietuvą. Vyko gimnazijos moksleivių literatūrinė-muzikinė kompozicija, kurią paruošė kultūros darbuotoja A. Aužbikavičienė ir muzikos mokytoja Rasa Ramanauskienė. Seniūnė Roma Noreikienė palinkėjo seniūnijos tremtiniams sveikatos ir ilgų gyvenimo metų. „Bočių“ bendrijos narės Birutė Kuizinaitė, Teresė Gečienė ir Zuzana Vėlavičienė pristatė knygos apie tremtinius „Erškėčių kelias“ III dalį. Jos rinko pajūriškių tremtinių prisiminimus šiai knygai ir papasakojo apie skaudų jų likimą: Linkių ir Poškų šeimas, Birutę Mikšienę, Elytę Juraškienę, Juozą Gaidauską ir kitus. Gražiai ir graudžiai nuskambėjo Norkų šeimos atliekama daina „Verkia vėjo smuikas“. Pabaigoje su viltimi, kad ateinančioms kartoms neteks patirti tokių baisumų, ir džiaugsmu, kad gyvename laisvoje Lietuvoje, sugiedota „Tautiška giesmė“, nusifotografuota prie paminklo tremtiniams.

Rasa Griškienė

Šilalės rajonas
Danutės Danaitienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija