2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Saugos naujas kaimo kryžius

Kryžių pašventino
Liudvinavo parapijos klebonas
kun. Remigijus Maceina

ŽELSVA. Gegužės 19-ąją, šeštadienį, čia buvo pašventintas šalia Marijampolės–Krosnos kelio pastatytas kaimo kryžius. Želsva kaimo kryžiaus neturėjo seniai, nuo tada, kai sunyko kažkada kaimą saugojęs senasis kryžius. Dabartinis kryžius buvo pastatytas kaimo bendruomenės iniciatyva.

Kaimo kryžiaus šventinimo proga Želsvoje buvo surengtos gražios iškilmės, prasidėjusios šv. Mišiomis Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčioje. Paskui dabartiniai ir buvę Želsvos gyventojai susirinko prie kryžiaus. Ten juos su tautinėmis juostomis rankose pasitiko Želsvos laisvalaikio salės šokių kolektyvo „Žaltytis“ šokėjai. Iškilmių dalyviai sukalbėjo bendrą maldą ir sugiedojo giesmę. Kryžių pašventino Liudvinavo parapijos klebonas kun. Remigijus Maceina. Iškilmėse dalyvavo ir įgyvendintu gražiu Želsvos bendruomenės sumanymu pasidžiaugė Seimo narys Albinas Mitrulevičius, Savivaldybės kaimo bendruomenių asociacijos pirmininkė Lina Smelstorienė, Liudvinavo seniūnė Irena Lunskienė, prisiminimais dalijosi Paželsvių kaimo gyventojas Jonas Andriuškevičius.

Po iškilmių jų dalyviai susirinko Želsvos laisvalaikio salėje, kur vyko popietė „Pabūkime drauge“. Joje dalyvavo kelios dešimtys dabartinių kaimo gyventojų ir sentimentų gimtajam kaimui nestokojančių Želsvos kraštiečių, atvykusių iš kitur. Juos nuotaikingu šokiu pasveikino „Žaltytis“, o paskui prie suneštinių vaišių stalo susėdę kaimo žmonės dalijosi prisiminimais, vaišinosi ir linksminosi. Bendruomenės pirmininkė Elvyra Urbonienė ir Liudvinavo seniūnė I. Lunskienė apdovanojo statant kryžių daugiausia prisidėjusius kaimo žmones.

Pastatyti kaimo kryžių praėjusiais metais susirinkimo metu nutarė 2004-aisiais įsteigta kaimo bendruomenė, kurios veikloje dalyvauja apie trys dešimtys kaimo žmonių. Jos nariai rinko gyventojų aukas, ieškojo privačių rėmėjų. Ąžuolo kryžių išdrožė vietos gyventojas Juozas Verbyla. Po to prie pastatyto kryžiaus kaimo žmonės rinkosi į talkas, tvarkė aplinką, sodino gėles, o Juozas Dereškevičius akmenimis išgrindė gražų takelį.

Bendruomenės pirmininkės E.Urbonienės teigimu, materialiai kryžiaus statybą daugiausia parėmė UAB „Kegisa“, įmonės „Šešupės vingis“ vadovas Ritutis Balčiūnas, Seimo narys A. Mitrulevičius ir ūkininkai Rasa bei Drąsius Kisieliai.

Pirmoji bendruomenės pirmininkė buvo bibliotekininkė Elvyra Kalindrienė, vadovavusi, kol leido sveikata. Antrasis buvo Ričardas Taraskevičius, į veiklą įtraukęs studijas bebaigiančią jauną pedagogę Kristiną Dumčienę – taip gimė bendruomenės laikraštis „Žaltytis“. Trečioji, dabartinė bendruomenės pirmininkė E. Urbonienė stengiasi suburti, sutelkti, išjudinti žmones, ypač jaunas šeimas, ėmėsi glaudžiau bendradarbiauti su kultūros darbuotojais, prisideda prie jų organizuojamų renginių. Bendruomenė turi interneto svetainę zelsvoskaimobendruomene.lt.

Ričardas PASILIAUSKAS

Marijampolės rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija