2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Tėviškės lobiai

Išlygintos koplyčios raukšlės   

Bronius VERTELKA

Šiaulėnų seniūnas Vitas Tutkus

Koplyčios vidus

Šiaulėnų kapinių koplyčia žiemą
Autoriaus nuotraukos

Baigta restauruoti Šiaulėnų kapinių mūrinė koplyčia su kolumbariumu rūsyje, statyta 1850 metais. Ten 11 asmenų, taip pat ir vyskupo Šemetos, palaikai. Koplyčia laiko, karų ir piktadarių buvo visaip niokojama. Dar sovietiniais metais buvo parengtas jos restauravimo projektas, tačiau didesnių pokyčių čia neįvyko.

Prieš porą metų per savivaldybės investicijų skyrių pavyko gauti lėšų iš Kaimo plėtros fondo. Šiaulėnų seniūnas Vitas Tutkus susirado ankstesnio koplyčios restauravimo projekto autorę. Deja, epitafijoje (ar marmuriniame mauzoliejaus altorėlyje) trūko dviejų kolonėlių, statybininkų vadinamų piliastrais. Jų paieška užsiėmė tas pats seniūnas. Vieną kolonėlę geranoriškai atnešė vyriškis. Po kurio laiko jis paskambino telefonu ir pasakė, kad antroji turėtų būti kažkur po jo tvarto grindimis. Piliastrą rado į penkias dalis sudaužytą ir pakištą po balkiu bei panaudotą vietoje plytų. Sudėtos dalys tiko, tačiau nušveisti jų iki akinančio baltumo nebepavyko. Piliastrai į jiems skirtą vietą sugrįžo po pusės amžiaus.

Seniūnas jau žino, kaip atrodys koplyčios vidus. Jis yra surinkęs apie pusšimtį kaldintų ir lietų senų kryžių, kurie dabar saugomi bažnyčioje. Koplyčioje vietos pakaks ir kitiems seniems bažnytiniams dalykams. Sakralinio paveldo muziejų ketinama atidaryti per Šv. Onos atlaidus, kartu švenčiant Šiaulėnų 520 metų sukaktį. Susipažinti su muziejumi, jo rūsyje esančiu kolumbariumu bus puiki proga vykstantiems į Minaičius. Ten 1949 metais partizanų bunkeryje buvo pasirašyta Lietuvos laisvės kovų deklaracija ir ja išreikštas noras atkurti demokratinę ir nepriklausomą valstybę.

Šiaulėnai, Radviliškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija