2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Atmintis

Paminėjo kraštietį

Akademiko Aleksandro Čyro 85-osios gimimo metinėms

Rūta Averkienė

Varėnos rajono savivaldybės
mero pavaduotojas Vidas
Mikalauskas ir Vilniaus Gedimino
technikos universiteto rektorius,
doc. dr. Alfonsas Daniūnas
atidengė Aleksandro Čyro
gatvės pavadinimo lentelę

Po šv. Mišių gimnazistai iš bažnyčios
išnešė Lietuvos, Merkinės ir VGTU
vėliavas, už vėliavų išsirikiavusi visa
didelė eisena ėjo minėti kraštiečio

Teritorijų planavimo centro vadovas,
daktaras Liucijus Albertas Dringelis,
Varėnos rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Vidas Mikalauskas,
klebonas dekanas kun. dr. Robertas
Rumšas, Varėnos rajono savivaldybės
tarybos narė, merkiniškė gydytoja
Genoefa Černiauskienė

Merkinė. Čia pagerbtas iš šio miestelio kilęs šviesios atminties akademikas, aukštosios technikos mokyklos Vilniuje įkūrėjas ir puoselėtojas Aleksandras Čyras (1927 03 15–2001 09 29). 85-ųjų jo gimimo metinių proga Merkinės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, atidengta A. Čyro vardu pavadintos gatvės lentelė ir paminklinė lenta prie namo, kuriame gyveno akademikas ir jo šeima, padėta gėlių ir uždegtos atminimo žvakutės ant Čyrų giminės kapų, vyko minėjimas ir koncertas.

A. Čyras – pasaulinio lygio statybų mechanikos autoritetas. Jis buvo 27 kandidatinių (dabar daktarinių) disertacijų mokslinis vadovas. Per keturis dešimtmečius vienas arba su kolegomis parašė bemaž 200 mokslinių straipsnių lietuvių, rusų, anglų kalbomis, nemažai jų išspausdinta užsienio šalių moksliniuose leidiniuose, 79 įvertinti kaip ypatingos svarbos. Tai rodo, kad A. Čyro mokslinei veiklai nesutrukdė nesibaigiantys aukštosios mokyklos kūrimo, statybų, dėstytojų telkimo bei kiti vadovavimo rūpesčiai. A. Čyro pasiekimus apibūdina ir tai, kad jis yra parengęs devynis profesorius, o pats buvo dešimtasis, 1980 metais išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu-korespondentu, o nuo 1985 metų – akademiku. Būtent 1985 m. gegužės 6-ąją įvyko VISI Mokslinės tarybos posėdis, kuriame buvo iškelta jo kandidatūra į Mokslų akademijos tikruosius narius. A. Čyrui 1976 metais skirta LTSR valstybinė premija, 1979 metais suteiktas LTSR nusipelniusio mokslo veikėjo vardas, 1993 metais – Lietuvos valstybinė mokslo premija, 1996 metais apdovanotas LDK Gedimino III laipsnio ordinu.

A. Čyro atminimas deramai įvertintas Vilniaus Gedimino technikos universitete. 2006 metais išleista Juozo Stražnicko knyga „Akademikas Aleksandras Čyras. Gyvenimo spalvos“ – gausiais prisiminimais, dokumentais ir nuotraukomis praturtintas pasakojimas apie sostinės aukštosios mokyklos steigėją ir mokslininką. Galima sakyti, kad ši knyga prilygsta paminklui.

Pagerbti žymaus kraštiečio susirinko Varėnos rajono savivaldybės ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), kurį akademikas įkūrė ir kuriame dirbo, vadovai, mokslo draugai ir bendradarbiai, vaikai, giminaičiai, Merkinės V. Krėvės gimnazijos ir Merkinės pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai, miestelio gyventojai ir visi kiti, kuriems brangus akademiko atminimas.

Šventinis renginys prasidėjo šv. Mišiomis Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Jas už akademiką A. Čyrą, jo žmoną Ireną, akademiko tėvus ir jų šeimoje gyvenusią auklę aukojo Merkinės klebonas ir dekanas, bažnytinės teologijos daktaras kunigas Robertas Rumšas.

Po šv. Mišių gimnazistai iš bažnyčios išnešė Lietuvos, Merkinės ir VGTU vėliavas, paskui jas išsirikiavusi didelė eisena nuėjo į gatvių sankryžą, kurioje prie vieno namo buvo atidengta A.  Čyro gatvės pavadinimo lentelė, o ant namo, kuriame nuo 1941 metų gyveno Čyrų šeima – atminimo lentelė.

Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidas Mikalauskas ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius doc. dr. Alfonsas Daniūnas atidengė Aleksandro Čyro gatvės pavadinimo lentelę, o Universiteto prorektorius, prof. dr. Alfredas Laurinavičius ir Merkinės seniūnas Gintautas Tebėra – atminimo lentą ant namo, kuriame gyveno Čyrų šeima.

Čia buvo perskaityta ištrauka iš J. Stražnicko knygos „Akademikas Aleksandras Čyras. Gyvenimo spalvos“. Dekanui kun. dr. R. Rumšui pašventinus lenteles, apie akademiką kalbėjo Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius doc. dr. A. Daniūnas ir Merkinės seniūnas G. Tebėra, kuris sakė: „Mums, nedidelio miestelio gyventojams, labai svarbu savo žymaus kraštiečio A. Čyro atminimą įamžinti gimtinėje. Prieš penketą metų, minint A. Čyro 80-ąsias gimimo metines, buvo išsakyta mintis vieną iš Merkinės miestelio gatvių pavadinti jo vardu, o prie namo, kuriame nuo 1941 metų gyveno Čyrų šeima, pritvirtinti atminimo lentą. 2011 metų pabaigoje Varėnos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo nutarė pakeisti Merkinės miestelio Taikos gatvės pavadinimą ir pavadinti ją Aleksandro Čyro gatve. Džiugu, kad Vilniaus Gedimino technikos universitetas padėjo įgyvendinti prieš penkerius metus išsakytas idėjas ir finansavo atminimo lentos pagaminimą. Ją sukūrė dailininkas Algimantas Gedgaudas. Džiugu, kad šiandieninė namo savininkė Ona Volungevičienė mielai sutiko priimti šį atminimo ženklą. Tad šiandien Merkinė pasipildė dar viena paženklinta svarbia istorine vieta. Mes esame labai patenkinti, kad Vilniaus Gedimino technikos universitetas daug metų gražiai bendradarbiauja su Varėnos rajono savivaldybe ir Merkinės seniūnija bei Merkinės įstaigomis. Šios dienos renginys – dar vienas šio gražaus bendradarbiavimo patvirtinimas...“

Renginys tęsėsi Merkinės V. Krėvės gimnazijos aktų salėje. Čia buvo prisiminti akademiko tėvai, gimnazistai padėjo gėlių ir uždegė atminimo žvakutes ant Čyrų giminės kapų.

Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidas Mikalauskas pasveikino visus susirinkusius į minėjimą ir sakė, jog Merkinės miestelio bendruomenė dėjo daug pastangų, kad akademiko A. Čyro atminimas būtų prasmingai įamžintas jo gimtinėje. V. Mikalauskas padėkojo VGTU vadovams, kurie daug prisidėjo organizuojant renginį, pasidžiaugė, kad, minint žymaus kraštiečio gimimo metines, renginyje gausiai dalyvauja jaunieji merkiniškiai, kurie turės dar didesnę paskatą pasirinkdami, kur studijuoti. Kiekvienais metais Merkinės gimnazijos auklėtiniai įstoja į VGTU ir sėkmingai studijuoja, o šiuo metu šiame universitete mokosi maždaug trisdešimt merkiniškių. V. Mikalauskas sakė, kad „pasirinkdami savo kraštiečio įsteigtą aukštąją mokslo įstaigą, jie savotiškai įamžina akademiko A. Čyro atminimą“.

Įdomų pranešimą perskaitė VGTU Medžiagų atsparumo katedros vedėjas, prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas. Prisiminimais apie A. Čyrą iš Merkinės gimnazijos laikų pasidalijo Architektūros ir statybos instituto Teritorijų planavimo centro vadovas dr. Liucijus Albertas Dringelis, o prisiminimais apie studijų ir tolimesnės veiklos laikus dalijosi A. Čyro kurso draugas, buvęs ministras doc. Romualdas Sakalauskas bei kurso ir šeimos draugas, bendradarbis, pirmasis prorektorius prof. Bronius Sidauga.

Apie brolį kalbėjo prof. Petras Čyras.

Žymaus kraštiečio atminimas buvo pagerbtas gražiu Merkinės V. Krėvės gimnazijos moksleivių koncertu.

Po minėjimo renginio dalyviai, lydimi Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus Eimučio Gudelevičiaus, apžiūrėjo neseniai po rekonstrukcijos duris atvėrusį Merkinės informacinį centrą bei jame veikiančią keramikės Rūtos Indrašiūtės darbų parodą „Molinės ganyklos“.

Merkinės informacinio centro vedėjas Algimantas Černiauskas svečiams išsamiai pristatė veikiančią ekspoziciją. Buvo parengti ir platinami informaciniai lapeliai apie akademiką A. Čyrą bei jo tėvą, Merkinės provizorių Aleksandrą Čyrą.

Varėnos rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija