2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Atlaidai ir Tėvo diena birželio sekmadienį…

Parapijos klebonas kun. Darius Auglys
ir kun. Mindaugas Malinauskas SJ.

VIDIŠKIAI. Lyg sena mamos suknelė marguoja birželio ryto pieva. Brendi per ją ir jauti, kokios švelnios dobiliukų galvelės, susižavi besiilsinčiu drugeliu. Negali atsigėrėti birželio dosnumu: daugybė spalvų ir kvapų.

Būtent pirmojo birželio sekmadienio rytą šventėme Tėvo dieną.

Tėvas – žmogus, kuris yra Dievo vietininkas žemėje, paskirtas saugoti, rūpintis, būti pavyzdžiu savo vaikams. Jis turi jiems būti tarsi užuovėja nuo negandų, sunkumų. Visuomenėje nusistovėjusi nuomonė, kad tėvo pareiga – aprūpinti šeimą materialiai, bet iš tikrųjų, vykdant Dievo valią, tėvas turėtų būti kertiniu šeimos židinio akmeniu.

Kartu su Tėvo diena Vidiškiuose buvo švenčiami tituliniai Šv. Trejybės atlaidai. Šiemet atlaidų vadovas kun. Mindaugas Malinauskas SJ pamokslu ir procesija aiškino susirinkusiems į Dievo namus šv. Trejybės prasmę. Tai – triguba meilė, trigubas rūpestis žmonėmis. Širdys prisipildė meilės, kurią liudija trijų asmenų prigimties bendrumas.

Dominyka VAITKŪNAITĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija