2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežiaus dvasinis dalyvavimas Eucharistiniame kongrese

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI skambina
tarptautinio Eucharistinio kongreso
varpu, kuris keliavo per Airijos
vyskupijas, kviesdamas į susitikimą

Bendrystės su Kristumi ir vienų su kitais reikšmė

Vienas iš ryškiausių Airijos sostinėje Dubline vykusio 50-ojo tarptautinio Eucharistinio kongreso bruožų buvo jo sutapimas su Vatikano II Susirinkimo (1962–1965) pradžios penkiasdešimtųjų metinių minėjimu. Birželio 10–17 dienomis Kongreso renginiuose, ypač išvakarėse vykusiame teologiniame simpoziume, gana išsamiai aptartas Vatikano II Susirinkimo iškeltas bažnytinės bendrystės suvokimas, skatinant tikinčiųjų sąmoningą dalyvavimą visose Bažnyčios gyvenimo srityse, plėtojant ekumeninius ir tarpreliginius ryšius, buvo analizuojamos kai kurios sekuliarizmo nulemtos neigiamos tendencijos bei iškilęs poreikis iš naujo sutelkti dėmesį į eucharistinio pamaldumo bei liturginės minties ir praktikos vystymą.


Be krikščioniškos santuokos nėra tikros šeimos

Kun. Vytenis Vaškelis

Akivaizdžiai pastebime, kad augant visuomenės technologiniam progresui, silpsta moralinių vertybių pajauta. Kai pernelyg koncentruojamasi į tai, kas gerina vien žmonių buitį, tai yra, kai daugiausiai pastangų skiriama visuomenės materialinio pagrindo stiprinimui, tada vis labiau pasitikima pinigais bei daiktais, ir vis mažiau – pačiu Dievu, kuris yra ne tik visų kūrinių Viešpats, bet ir visuomeninės dorovės įstatymų Leidėjas. Sekuliarėjančioje visuomenėje į pirmą vietą iškyla rafinuotos puikybės dūmus skleidžiantis žmogaus protas, kuris nori taip viską valdyti ir kontroliuoti, kad nustelbia bei ignoruoja transcendentinių dalykų išganomąjį veikimą asmens gyvenime. Tada žmogaus subjektyvi nuomonė pradeda neigti dieviškos tikrovės objektyvumą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija