2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Atvykite į atlaidus Žemaičių Kalvarijoje

Procesija po Kryžiaus kelio kalnus

Mieli Broliai, Seserys, Telšių vyskupijos ir visos Žemaitijos bei Lietuvos tikintieji!

Kaip ir kasmet, liepos 2–12 dienomis Žemaičių Kalvarijos šventovėje vyksta Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šioje šventovėje Gerasis Dievas vėl atveria savo gailestingumo ir malonių lobyną visiems, kurie, apgailėdami praeities klaidas, nuodėmes, atsivertimo ir dvasinio atsinaujinimo malonių prašys apmąstydami Viešpaties kryžiaus kelią, šaukdamiesi savo dangiškosios Motinos Marijos – Krikščioniškų šeimų Karalienės – užtarimo.


Susitiko artimo meilės tarnystės organizacijų vadovai

Vilkaviškio vyskupijos
„Caritas“ vadovai susitikime
su partneriais Gardino vyskupijoje

Gegužės 17–18 dienomis Gardine (Baltarusija) vyko Vilkaviškio vyskupijos (Lietuva), Elko vyskupijos (Lenkija) ir svečius priimančios pusės – Gardino vyskupijos „Caritas“ – vadovų pasitarimas-susitikimas, skirtas susipažinti su karitatyvine veikla Baltarusijoje bei aptarti projekto „Tarptautinis savanorių bendradrabiavimas Euroregiono šalyse“ rezultatus.

Gardino vyskupijos „Caritas“, įsikūręs pačiame miesto centre, teikia dvasinę ir materialinę paramą tiems, kuriems ji labiausiai reikalinga, nepriklausomai nuo rasės, lyties, politinių ar religinių pažiūrų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija