2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Susitiko artimo meilės tarnystės organizacijų vadovai

Vilkaviškio vyskupijos
„Caritas“ vadovai susitikime
su partneriais Gardino vyskupijoje

Gegužės 17–18 dienomis Gardine (Baltarusija) vyko Vilkaviškio vyskupijos (Lietuva), Elko vyskupijos (Lenkija) ir svečius priimančios pusės – Gardino vyskupijos „Caritas“ – vadovų pasitarimas-susitikimas, skirtas susipažinti su karitatyvine veikla Baltarusijoje bei aptarti projekto „Tarptautinis savanorių bendradrabiavimas Euroregiono šalyse“ rezultatus.

Gardino vyskupijos „Caritas“, įsikūręs pačiame miesto centre, teikia dvasinę ir materialinę paramą tiems, kuriems ji labiausiai reikalinga, nepriklausomai nuo rasės, lyties, politinių ar religinių pažiūrų.

Ketvirtadienio popietę visus dalyvaujančius svečius Gardino vyskupijos „Caritas“ direktorius kun. Vitalijus Dobrolovičius supažindino su baltarusių katalikų karitatyvine veikla, darbo metodais ir socialinėmis iniciatyvomis. Baltarusijos „Caritas“ organizacija vykdo projektus ir organizuoja įvairaus pobūdžio labdaros akcijas, rūpinasi daugiavaikėmis ir nepilnomis šeimomis, našlaičiais, žmonėmis, turinčiais negalią, vienišais pagyvenusiais žmonėmis, teistais ir benamiais asmenimis. Nuo 1996 metų Gardino vyskupijos „Caritas“ bendradarbiauja su vargšų valgykla, kurią įkūrė Nazareto kongregacijos seserys, aprūpina ją reikalingais maisto produktais, kad vieniši, benamiai ar kiti skurdžiai gyvenantys asmenys galėtų pavalgyti nemokamus pietus. Vienas iš svarbesnių šios vyskupijos „Caritas“ vykdomų projektų – „Socialinės pagalbos centras“, kuriame savanoriai nepasiturintiems asmenims teikia materialinę pagalbą rūbais, maisto produktais, higienos priemonėmis ir pan.

Lietuvoje yra gerai žinoma „Caritas“ adventinė akcija „Gerumas mus vienija“. Panašią akciją organizuoja kolegos baltarusiai. Advento ir Kalėdų laikotarpiais yra platinamos simbolinės „Caritas“ žvakelės, gaminamos šios vyskupijos „Caritas“ įkurtame žvakių fabrikėlyje. Akcijos metu surinktos lėšos skiriamos remti įvairius artimo meilės darbų projektus. Gardino vyskupijos „Caritas“ veikia vaistinė, kurioje kasmet apsilanko apie 3500 asmenų. Gydytojai savanoriai teikia pagalbą skurdžiau gyvenantiems Gardino miesto ir rajono gyventojams. Asmenims, norintiems gauti pagalbą medikamentais, tereikia turėti gydytojo išrašytą receptą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Vakare lankėmės Gardino „Caritas“ įsteigtuose Gailestingumo namuose, kuriuose yra organizuojamos stovyklos vaikams, apžiūrėjome Augustavo kanalą.

Penktadienį Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ vadovai – direktorius kun. Arvydas Liepa ir direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė bei kolegos iš Elko vyskupijos buvo supažindinti su Gardino miestu, jo istorija, kuri labai glaudžiai susijusi su Lietuva. Apsilankėme Gardino pilyje, kurioje 1484 m. kovo 4 d. mirė karalaitis, Lietuvos jaunimo globėjas šv. Kazimieras.

Nuoširdžiai dėkojame Gardino vyskupijos „Caritas“ direktoriui kun. V. Dobrolovičiui už kvietimą apsilankyti jo vadovaujamoje organizacijoje ir už suteiktą galimybę aplankyti istorines vietas, glaudžiai susijusias su Lietuva.

Vilkaviškio vyskupijos
„Caritas“ informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija