2012 m. birželio 29 d.    
Nr. 26
(2001)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Renginiais paminėtas tautos dainius

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Prie ką tik atidengto koplytstulpio
Maironiui (autorius tautodailininkas
Bronius Bickus). Iš kairės: Ukrainos
ambasadoriaus patarėja Zoja Olijnyk,
Ukrainos Nepaprastasis ir Įgaliotasis
ambasadorius Lietuvos Respublikoje
Valerijus Žovtenko, dr. Aldona
Vasiliauskienė, „Pienių vyno“ festivalio
organizatorė ir režisierė Vita Vadoklytė
ir Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius

Prie arkivyskupo Mečislovo Reinio
simbolinio kapo padėjo gėlių
Ukrainos Nepaprastasis ir
Įgaliotasis ambasadorius Lietuvos
Respublikoje Valerijus Žovtenko

Bendravimas prie kavos puodelio.
Iš dešinės – svečiai iš Ukrainos:
vienuoliai bazilijonai t. Artemijus
(Mychailo Novickij) ir t. Vasylius
(Volodymyras Tučapecas), Kupiškio
Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas
Rimantas Jocius, Ukrainos ambasadoriaus
patarėja Zoja Olijnyk, prieš ją
„Pienių vyno“ festivalio organizatorė
ir režisierė Vita Vadoklytė,
ambasadorius Valerijus Žovtenko
su „Jonės“ ansamblio dalyviais

2012-ieji – tautos dainiaus Maironio (prelato Jono Mačiulio, 1862 10 21–1891–1932 06 28) metai, skirti jo gimimo 150-osioms metinėms paminėti. Šia proga renginiai vyksta įvairiuose Lietuvos miestuose. Jie skiriasi savo turiniu ir forma, tačiau jų visų tikslas – pagerbti iškilų dvasininką, tautiškumo žadintoją ir stiprintoją, lietuvybės puoselėtoją, paskleisti apie jį kuo daugiau žinių. Gegužės mėnesį įdomūs renginiai, skirti Maironiui, vyko Skapiškyje (Kupiškio r.). Skapiškis – vienintelė vieta Kupiškio dekanate, užfiksuota poeto kūryboje: 1895 metais leidinyje „Pavasario balsai“ išspausdintas eilėraštis „Užkeiktas Skapiškio varpas“, apie ežere nuskendusį varpą. Maironis Skapiškyje pagerbtas dviejuose renginiuose: Skapiškio pagrindinėje mokykloje vykusia respublikine mokinių konferencija ir tradiciniu tarptautiniu liaudies teatrų festivaliu „Pienių vynas“.

Skapiškyje dirbę dvasininkai

1870–1897 metais Skapiškyje klebonu dirbo kun. Vincentas Kurtynskis (1839 09 08–1861(1863)–1897 09 23), jam talkino vikarai: 1884–1886 metais – Juozas Vileišis ir 1886–1888 metais Adomas Jusis, vėliau – 1895–1906 metais – Leonas Augutis. Tikėtina, kad lankydamasis Skapiškyje, su minėtais kunigais Maironis bendravo. Žmonėse išlikę pasakojimų, kad Maironis lankęsis Skapiškyje ir bendravęs su 1919–1925 metais čia klebonu dirbusiu kun. Mykolu Andriejumi Prijalgausku (1866–1889–1925 08 28). Bet tada eilėraštis apie Skapiškio varpą jau buvo parašytas...

Moksleivių konferencija

Gegužės 24 dieną respublikinės konferencijos „Mūsų miesteliai“ pirmoji dalis buvo skirta Maironiui: pranešimai, sceniniai vaizdai, įspūdžiai iš Maironio muziejaus Kaune. Vaizdelį „Maironis Skapiškyje“ suvaidino Skapiškio pagrindinės mokyklos aštuntokė Dominyka Trainytė ir trys dešimtokai: Viktorija Kiaulėnaitė, Evelina Lukošiūnaitė, Mantas Šešelgis (mokytojos Auksė Jankevičienė ir Sandra Stukaitė). Pranešimą „Maironio takai Kaune“ su videovaizdais pristatė skapiškėnai – dešimtokės V. Kiaulėnaitė ir E. Lukošiūnaitė (mokytoja Rasa Kaušakienė). Rokiškio rajono Panemunėlio pagrindinės mokyklos devintokai Deividas Skavičius ir Daiva Dilbaitė (mokytoja Birutė Stašienė) skaitė pranešimą „Maironis Panemunėlyje“. Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis, padovanojęs mokyklai knygų, savo pasisakyme pynė Maironiui vainiką, o šių eilučių autorės pranešimas „Maironio vardo garsinimas Ukrainoje“ buvo iliustruotas videovaizdais.

Konferencijoje be minėtųjų išklausyta dar 12 pranešimų, skirtų įvairių miestelių istorijai. Renginį vedė Skapiškio pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja R. Kaušakienė.

Konferenciją sveikino šeimininkė mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė, Kupiškio meras Jonas Jarutis, Kupiškio Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) klebonas kun. Zenonas Navickas. Konferencija buvo svarbi moksleivių žinių įtvirtinimui bei dvasingumo augimui. Skapiškio mokyklos direktorė pranešėjams įteikė padėkas.

„Pienių vyno“ festivalis

Gegužės 26–27 dienomis vykęs „Pienių vyno“ festivalis sujungė tris jubiliejus: 150-tąjį Maironio gimtadienį, legendinio kupiškėnų vestuvių piršlio Povilo Zulono šimtmetį bei Skapiškio kultūros namų teatrų „Stebulė“ ir „Ku-kū“ (režisierė Vita Vadoklytė) dvidešimtmetį. Reikia pasidžiaugti, kad abu minėti kolektyvai yra apdovanoti „Aukso paukštėmis“ (iš trijų į Kupiškio rajoną atkeliavusių „Aukso paukščių“ dvi turi Skapiškis).

Šventė pradėta Skapiškio tautodailininko, Sibiro tremtinio Broniaus Bickaus sukurto ir miesteliui padovanoto koplytstulpio Maironiui ir jo baladei apie nuskendusį Skapiškio varpą atidengimu.

Pirmąją dieną spektaklius rodė Kupiškio P. Matulionio progimnazijos bendruomenės teatras (spektaklis„Vesti ar nevesti?..“), Vilniaus kultūros centro teatro studija „Elementorius“ („Pasaka apie Vilnę“), Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatras („Pagunda“), Ignalinos kultūros ir sporto centro mėgėjų teatras „Salos“ („Burbulas“), Skapiškio kultūros namų teatrai „Stebulė“ bei „Ku-kū“ („Pasakoja kupiškėnai“). Renginyje dalyvavo ir dainuojamosios poezijos atlikėjai Simas (Vytautas Babravičius) ir Leonardas Rinkevičius.

Sekminių šv. Mišiose (jas aukojo kun. Zenonas Navickas) giedojo Rita Preikšaitė, akomponavo Rūta Blaškytė. Dedikaciją Maironiui „Ant aukuro širdį nešiau“ atliko aktoriai Virginija Kochanskytė, Petras Venslovas, dainininkė R. Preikšaitė, pianistė Rūta Blaškytė. Atlikta ir choreografinė kompozicija „Skapiškio gaudžia varpai“ (režisierė Vita Vadoklytė), kurios pabaigoje buvo ištiesta ilga panevėžiečių išausta juosta su „Lietuva brangi“ eilėmis.

Dalyvius linksmino trys kapelos – Noriūnų bendruomenės kaimo kapela „Levenėlė“, Skapiškio kultūros namų kapela „Mituva“, Jonavos ligoninės liaudiškos muzikos kapela „Jonė“.

Parodos

Festivalio metu atidarytos trys parodos: mokinių kūrybos darbai „Maironio gyvenimo takais po Aukštaitiją“, fotografijų paroda, skirta jau minėtam Povilui Zulonui ir „Pažintis su Ukrainos kultūra“. Atidaryti pastarąją parodą atvyko Ukrainos Nepaprastasis ir Įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Valerijus Žovtenko ir jo patarėja Zoja Olijnyk, svečiai iš Ukrainos – vienuoliai bazilijonai t. Vasylius (Volodymyras Tučapecas) iš Kijevo ir t. Artemijus (Mychailo Novickij) iš Žovkvos (prie Lvovo) – bei Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserys tarnaitės (Rytų apeigų) – Miroslava Jachimec SSMI ir Nadija Kotur SSMI. Jos galėjo pabendrauti su tos pačios kongregacijos Lotynų apeigų seserimi Dalia Liutkevičiūte PAMI iš Panevėžio. Parodoje eksponuotos Rytų apeigų katalikų ikonų kopijos, įvairūs ukrainietiški suvenyrai, atributika, meno albumai, mokslo knygos bei žurnalai, periodika, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui skirtų konferencijų fotonuotraukų albumai, lietuvių ir ukrainiečių kalbomis išsiuvinėtos maldos, kiti eksponatai.

Buvo kalbėta apie arkivyskupą Mečislovą Reinį (prie jo koplytstulpio ambasadorius padėjo gėlių) – ukrainiečius ir lietuvius jungiančią svarbią grandį Skapiškyje, vienintelį Lietuvoje ukrainiečių (Rytų apeigų katalikų) įkurtą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną. Pažymėta, kad Skapiškis tampa vis plačiau žinomas ukrainiečiams. Ambasadorius V. Žovtenko už veiklą garsinant Ukrainą, parodos kūrėjai įteikė Padėkos raštą, džiaugėsi, kad nedideliame Skapiškio miestelyje, minint Maironio jubiliejų, skleidžiamos žinios ir apie Ukrainos kultūrą, surandamos Maironio sąsajos su Ukraina. Parodos dalyviai buvo nustebinti Jonavos ligoninės liaudiškos muzikos kapelos „Jonė“ (vadovas ukrainietis Ivanas Dorošas) atliekamomis ukrainietiškomis dainomis.

Skapiškis, Kupiškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija