2012 m. birželio 29 d.    
Nr. 26
(2001)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Atstatytas kryžius

Birutė Nenėnienė

Istorinį bendruomenei įvykį
paežeriečiai panoro įamžinti
bendroje nuotraukoje kartu
su kunigu Vytautu Kajoku, seniūnu
Gintu Bakūnu ir kitais svečiais

Kryžių pašventino Alvito parapijos
klebonas kun. Vytautas Kajokas

PAEŽERIAI. Vietos bendruomenės iniciatyva atstatytas kaimo kryžius. Gausiai dalyvaujant paežeriečiams ir svečiams, kryžių pašventino Alvito parapijos klebonas kun. Vytautas Kajokas.

Į susirinkusius kreipėsi ir visiems rėmėjams bei talkininkams dėkojo Šeimenos seniūnas Gintas Bakūnas, seniūnaitis Arvydas Pakarskas. Kryžiaus meistras yra Kybartų seniūnijos gyventojas kryždirbys Povilas Jucius, kurio rankomis sukurti apie dešimt kryžių jau yra papuošę ne vieną kaimą.

Aplink Vilkaviškio miestą išsidėsčiusioje vienoje iš didžiausių rajono seniūnijų, pasak seniūno G. Bakūno, per Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetį buvo atstatyta arba nauji iškilo tikrai daug kryžių, tautinių ar religinių simbolių. Daugiausia tokių paminklų atstatyta Atgimimo ir pirmaisiais nepriklausomybės metais.

Apie tai, kodėl paežeriečiams dabar pribrendo mintis atstatyti kryžių, pasakojo aplinką sutvarkiusi ir gėles pasodinusi Aksenija Uldinskienė: „Širdį spaudė, pamačius, kaip anksčiau šioje vietoje stovėjęs kryžius supuvo ir nuvirto. Neišvaizdžiai atrodė aplink tą vietą priaugę krūmai. Malonu, kad kryžiaus atstatymo idėjai dauguma žmonių mielai pritarė, net finansiškai parėmė. Kai pamačiau atvežtą ir statomą kryžių, apėmė toks palengvėjimo jausmas tarsi būtum kažką gero padaręs. Neabejoju, kad paežeriečiai prie kryžiaus rinksis gegužinėms pamaldoms“.

Kryžius puoš ir Paežerių dvaro sodybos prieigas, pro jį praeis kiekvienas Vilkaviškio krašto muziejaus lankytojas. Šioje vietoje kryžius buvo pastatytas ne taip seniai – 1991 metais, paežeriečio, tuometinio Lietuvos krikščionių demokratų partijos Vilkaviškio skyriaus pirmininko S. Miliūno iniciatyva. Kryžius ilgai neatlaikė dėl nepatvaraus pagrindo.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus fonduose išsaugota kraštotyrininko Balio Buračo nuotrauka, kurioje įamžintos 1933 metais Paežeriuose statyto kryžiaus atidengimo iškilmės. Ją paežeriečiai galėjo matyti išspausdintą muziejininkės Aušros Valuntaitės-Mickevičienės knygoje „Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai“.

Vilkaviškio rajonas
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija