2012 m. liepos 13 d.    
Nr. 28
(2003)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Mortuos voco, vivos plango

Mirusiuosius šaukiu, gyvus apverkiu (V. Mykolaitis-Putinas)

Kasdien mus pasiekia milžiniškas srautas žinių apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, vyksta įvairūs minėjimai ir jubiliejai.

Deja, ne visos žinios būna džiaugsmingos, nemažai ir skaudžių. Kažkaip pamirštama, kad ant tėvynės laisvės aukuro sudėta daug ašarų, kraujo ir gyvybių. Netekome daugiau nei 700 tūkst. žmonių. Vien partizanų Lietuvos miškuose žuvo apie 22 tūkst.. Dalis pateko į nelaisvę ir buvo KGB rūsiuose sušaudyti arba kentėjo lageriuose. O kiek grėsmingų naktų ir dienų 1991 metais, vaduojantis iš sovietų, budėta prie Seimo ar kitų objektų Vilniuje. Žmonės meldėsi, giedojo, dainavo... Jie visi buvo pasiryžę kovoti ir nepasitraukti.


„Varpas“ prisimena

„Varpo“ 44-ojo numerio viršelis

Dienos šviesą išvydo žurnalo „Varpas“ eilinis, 44-asis numeris. Kaip pastebėjo jo leidėjai, žurnalas skirtas „Tautos ir žmogaus laisvei, tautinei kultūrai ir lietuvybei“. Šiame numeryje redakcinės kolegijos narys prof. Arimantas Dumčius rašinyje „Dr. V. Kudirkos „Varpas“ ir varpininkų leidiniai“ pasakoja apie varpininkų judėjimo pradžią. 1889 metais V. Kudirkos buvo įsteigta studentų švietėjiška liberali draugija „Lietuva“, o netrukus pasirodė „Varpo“ prospektas, dar kiek vėliau – liberalus visuomeninis politikos, literatūros ir mokslo žurnalas „Varpas“. Jis buvo leidžiamas tuometinėse Tilžėje bei Ragainėje ir slapta platinamas Lietuvoje. Redaktoriai buvo V. Kudirka, K. Grinius, J. Vileišis ir kiti. Jame bendradarbiavo tokie žymūs lietuvių veikėjai, kaip G. Petkevičaitė-Bitė, Žemaitė, J. Basanavičius, G. Landsbergis-Žemkalnis. Iš viso leidinyje bendradarbiavo apie 350 autorių, o skaitytojų buvo apie 1000. Jis išgyveno įvairius laikotarpius, valdžių režimus. Pavyzdžiui, nuo 1975 metų okupuotoje Lietuvoje pogrindyje leistas „Varpas“ buvo spausdinamas rašomąja mašinėle, ėjo nereguliariai. O 2009 metais buvęs ilgametis redaktorius Antanas Kučys bei prof. A. Dumčius organizavo kultūros entuziastų grupę, ir visi nutarė žurnalo leidybą tęsti toliau Lietuvoje, kur jis jau ir buvo leidžiamas nuo tų metų. Redaktorės pareigos patikėtos Audronei Viktorijai Škiudaitei. Neapsieita be leidinio rėmėjų, kurių sąrašas spausdinamas šiame numeryje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija