2012 m. liepos 13 d.    
Nr. 28
(2003)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Pašaukimų pastoracijos orientyrų pristatymas Vatikane

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI, kaip
Romos vyskupas, per Pašaukimų
sekmadienį, kasmet pašventina
naujus kunigus savo diecezijai

Nuolatinis iššūkis Bažnyčiai

Plataus tarptautinės katalikiškos žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio susilaukė Vatikane paskelbtas Katalikiškojo ugdymo kongregacijos dokumentas „Pastoraciniai orientyrai pašaukimų į kunigišką tarnystę skatinimui“, kurio reikšmę reikėtų vertinti naujosios evangelizacijos uždavinių ir artėjančių Tikėjimo metų perspektyvoje. Birželio 25 dieną Šventojo Sosto spaudos biuro salėje surengtame pristatyme, dalyvaujant minėtos dikasterijos vadovams – prefektui lenkui kardinolui Zenonui Grocholevskiui, sekretoriui prancūzui arkivyskupui Žanui Lui Briugė OP ir jo pavaduotojui italui monsinjorui Andželui Vinčensui Zaniui – buvo paaiškinta, kad šis direktyvinis dokumentas pradėtas rengti 2008 metais, reaguojant į nacionaliniams episkopatams išsiuntinėtos anketos atsakymus bei gautus pasiūlymus.


Dangus ranka pasiekiamas?

Kun. Vytenis Vaškelis

Dar nė ketverių metų neturėjusio berniuko Koltono asmeniniai išgyvenimai, užrašyti jo tėvo Todo Berpo ir Lynnos Vincentos (beje, kai kurioje lietuviškoje virtualioje žiniasklaidoje klaidingai rašoma – Lynnas Vincentas), yra pateikiami 2012 metais išleistoje knygoje „Dangus tikrai yra“. Koltonas per apendikso operaciją buvo trumpai atsiskyręs nuo kūno ir atsidūrė dangiškoje aplinkoje. Paskui jis papasakojo matytus dalykus, kurie atitinka Šventojo Rašto tiesas ir leidžia su nuostaba plačiau „pasidairyti“ po mūsų būsimosios Tėviškės buveines.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija