2012 m. liepos 13 d.    
Nr. 28
(2003)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Jaudinantis vakaras

„Tautišką giesmę“ prie Vidiškių
bažnyčios šventoriaus
gieda parapijiečiai.
Centre – kun. Darius Auglys

Jau ketverius metus liepos 6-ąją, 21 valandą, visame pasaulyje, kur gyvena lietuviai, vieningai traukiama „Tautiška giesmė“.

Neišsiskyrė ir mūsų, Vidiškių, bendruomenė. Šią dieną šv. Mišiose meldėmės už tėvynę, o vakare susirinkome į aikštę prieš parapijos bažnyčią ir 21 valandą giedojome Lietuvos himną. Darniai suskambo ir bendruomenės narių, ir miestelio senjorų, ir Vidiškių kultūros namų ansamblio „Volungė“, ir parapijos klebono, ir jaunimo balsai. Tai labai jaudinanti akimirka, nes mūsų balsus vėjelis nuneša tolyn ir jie susijungia su visais, giedančiais giesmę.

Sugiedojus himną, dar nesinorėjo skirstytis. Dainavome patriotines, lietuvių liaudies dainas, nes tose skambiose dainelėse – visa Lietuva.

Dominyka Vaitkūnaitė

Vidiškiai, Ukmergės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija