2012 m. liepos 13 d.    
Nr. 28
(2003)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Atlaidai  Žemaičių Kalvarijoje

Nuo liepos 1-osios iki 12-osios Plungės rajone, Žemaičių Kalvarijoje, vyko Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidai. Šiame nedideliame Žemaitijos miestelyje atlaidai švenčiami dar nuo XVII amžiaus, kai čia įsikūrė dominikonai.

Mažoji Žemaičių Kalvarijos Bazilika svečius pasitiko suremontuotomis grindimis bei tvarkomais bokštais, tačiau atlaidų metu statybos darbai sustabdyti.


Įšventinta 11 diakonų ir kunigas

Birželio 9 dieną Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis įšventino diakonais aštuonis jos auklėtinius. Diakonais tapo: Marijan Apriško, Dovydas Grigaliūnas, Viktor Kudriašov, Ronald Kuzmickas, Tomas Paliukėnas, Tadas Piktelis, Egidijus Tubelis, Jaroslav Spiridovič. Šv. Mišiose kartu su Vilniaus arkivyskupu kardinolu A. J. Bačkiu už naujuosius diakonus meldėsi seminarijos vadovybės nariai, šventinamųjų klebonai bei pasveikinti atvykę kunigai, dėstytojai, seminaristai, šventinamųjų tėvai bei draugai. Beje, šventimų išvakarėse, birželio 8 dieną, seminarijos bendruomenei susirinkus koplyčioje, būsimi diakonai iškilmingai išpažino savo tikėjimą bei visų akivaizdoje prisiekė ištikimybę Dievui. Po šių apeigų prasidėjo adoracija, kurios metu seminaristai, vadovybės nariai ir propedeutinis kursas per visą naktį meldėsi už būsimus diakonus. Šeštojo kurso klierikai buvo įjungti į dvasininkų luomą, kuriame ypatingu būdu dalyvauja Kristaus malonėje ir misijoje. Įšventintieji diakonai tampa vyskupų ir kunigų pagalbininkais bei Dievo ir žmonių tarnais, todėl privalo rūpintis krikščioniškos tautos augimu, turi skelbti Dievo žodį tikintiesiems ir vadovauti Bažnyčios maldoms. Kelios iš pagrindinių diakonų užduočių yra asistuoti vyskupui ir presbiteriams, vadovaujantiems Eucharistijai, laiminti santuokas, vadovauti laidotuvėms. Liturginis diakono rūbas yra stula, nešiojama ant kairiojo peties bei dalmatika. Po šv. Mišių seminarijos konferencijų salėje buvo šventiniai pietūs. Įšventintųjų vardu žodį tarė diakonas T. Paliukėnas ir dėkojo Dievui, tėveliams, draugams ir visiems lydėjusiems ir lydintiems pašaukimo kelionėje. Atvykusieji į šią šventę pietų metu galėjo pasveikinti naujuosius diakonus, pasivaišinti, pabendrauti vieni su kitais, su vyskupais ir su pagrindiniais šios šventės kaltininkais – pačiais diakonais.


Dvasinė konferencija su aktore

Klier. Žilvinas Treinys

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė dvasinės konferencijos metu susitiko su įžymia Lietuvos teatro aktore Doloresa Kazragyte, kuri dalinosi savo gyvenimo, tikėjimo ir atsivertimo patirtimi.

Garsi aktorė pabrėžė susirinkusiems, kad aktoriaus profesija yra kažkuo panaši į kunigo pašaukimą, nes aktoriai, vaidindami scenoje taip pat kelia žmogaus dvasią. D. Kazragytė akcentavo, kad ji gimė Rusijoje, bet nebuvo tremtinių vaikas, kad užaugo ateistinėje šeimoje, nes jos tėvai buvo įsitikinę komunistai revoliucionieriai, ypač mama, kuri šiai ideologijai paaukojo savo gyvenimą, tačiau tuo tikėjo nuoširdžiai ir naiviai, kad tokiu būdu pasaulis gali tapti geresnis, teisingesnis, todėl, anot aktorės,  prasidėjus II Pasauliniam karui, jos tėvai – lojalūs komunistai, – traukdamiesi kartu su sovietų kariuomene, pabėgo į Rusiją. Aktorė savo mamą prisimena kaip pasišventusią vargšams, išdalindavusią jiems visą turtą, nieko sau nepasilikdavusią, visada besivadovavusią bibline taisykle savo gyvenime, tačiau ištikimą sovietinei ideologijai, nors gyvenimo pabaigoje apsidžiaugusią, kad jos duktė įtikėjusi. Net ir vardą Doloresa tėvai dukrai išrinko garsios Ispanijos respublikonų lyderės komunistės Dolores Ibaruri garbei. Kai aktorė 1980 metais pasikrikštijo, suprato, kad šis vardas, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia „skausmingoji“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija