2012 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2005)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Mieli „XXI amžiaus“ skaitytojai

Po nedidelės pertraukos ir vėl susitinkame su jumis. Pirmiausia kreipiamės į tuos skaitytojus, kurie, pamiršę užsiprenumeruoti liepos mėnesio numerius, iš paskutiniojo liepos 20 d. numerio nesužinojo, kaip laikraštį leisime rugpjūtį. Tada skelbėme, kad pasirodys trys numeriai, pradedant rugpjūčio 17 diena. Kiti du numeriai išeis rugpjūčio 24 ir 31 dienomis. Nuoširdžiai atsiprašome tų skaitytojų, kurie, neužsisakę liepos mėnesio numerių, nežinojo apie trijų savaičių pertrauką. Taip pat primename, kad liepą irgi išėjo trys numeriai – liepos 7, 13 ir 20 dienomis, todėl negavę tik jų ir ieškokite.


Kas nutiko

Dr. Algirdas Bikulčius

Jie, sovietiniai kolaborantai, nepriklausomybę atgavus, iš valdžių neišėjo ir nebuvo išvaryti, jie tik suvaidino „persitvarkymą“, persigrupavo ir su ypatingu atkaklumu pratęsė sovietiniam klanui būdingą ir naudingą, žalingą valstybei veiklą.

Praėjusio šimtmečio pabaigoje Lietuvoje lankėsi doktorantė iš Vakarų, kuri rinko duomenis disertacijai „Socialiniai procesai posovietinėse šalyse“. Į klausimą, ką ji aptiko Lietuvoje, atsakė: „Tą patį, ką ir kitur, – sovietinė nomenklatūra valdė šalies turtą tarsi savo, bet dėl dogmos, kad tai visaliaudinis turtas, negalėjo juo laisvai disponuoti. Jie siekė išsivaduoti nuo tos dogmos ir Maskvos kontrolės. Pasinaudojus atsiskyrimo nuo Maskvos padėtimi, tai jiems pavyko. Tačiau jie ne tokie žmonės, kurie sugebėtų tinkamai šeimininkauti, – jie sugriaus ūkį ir šalių ekonomiką. Tai truks tol, kol jie patys ar per statytinius valdys“.


Talka Lietuvai iš ligos patalo keltis

Algimantas Zolubas

Lietuvių tauta ir jos valstybė sulig nepriklausomybės atgavimu iš ligos patalo nepakilo. Atsiranda „daktarų“ iš svetur ir savų šundaktarių, deja, gydančių svetimais vaistais su multikultūralizmo ir kitokiais tautai netinkamais priedais. Tautos liga įsisenėjusi, nes beveik visų lygių valdžiose tarpsta sovietinis klanas, tik keliskart Komunistų partijos pavadinimą pakeitęs, išliko ir veikia atitinkamai, ligą nugalėti reikia ypatingų vaistų ir priemonių, kurias surasti ir pavartoti, deja, turi tik pati tauta.


Nestovėk po medžiu!

Šviesios atminties žmonės suvokia, kad Lietuva atsidūrė gilioje moralinėje krizėje. Ar buvo taip, kad Palangos blaivykloje pritrūktų vietų dėl girto jaunimo pertekliaus? Ar buvo kada nors tiek apsinuodijusių alkoholiu vaikų, patekusių į reanimaciją? Mano jaunystės laikais rūkanti moteris buvo didelė retenybė. Dabar rūkančių merginų, sakoma, yra daugiau nei vaikinų. Dėl alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo gimsta tiek daug imbecilų, oligofrenikų, idiotų ir debilų, kad specialūs internatai jų nesutalpina. Ir jų skaičius yra neskelbiamas. Yra tūkstančiai beglobių vaikų, kurių tėvai gyvi, bet prasigėrę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija