2012 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2005)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Nestovėk po medžiu!

Šviesios atminties žmonės suvokia, kad Lietuva atsidūrė gilioje moralinėje krizėje. Ar buvo taip, kad Palangos blaivykloje pritrūktų vietų dėl girto jaunimo pertekliaus? Ar buvo kada nors tiek apsinuodijusių alkoholiu vaikų, patekusių į reanimaciją? Mano jaunystės laikais rūkanti moteris buvo didelė retenybė. Dabar rūkančių merginų, sakoma, yra daugiau nei vaikinų. Dėl alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo gimsta tiek daug imbecilų, oligofrenikų, idiotų ir debilų, kad specialūs internatai jų nesutalpina. Ir jų skaičius yra neskelbiamas. Yra tūkstančiai beglobių vaikų, kurių tėvai gyvi, bet prasigėrę.

Mokslininkai paėmė įvairių nelainių – skenduolių, savižudžių, sudegėlių, kelių avarijuose žuvusių – metinius grafikus ir palygino su alkoholio suvartojimo grafiku. Nustebino atrastas dėsningumas: visų tų nelaimių metinės kreivės sutapo su alkoholio suvartojimo metinėmis kreivėmis 98% tikslumu. Tik gimstamumas buvo atvirkščiai proporcingas: kuo mažiau alkoholio – gimstamumas didesnis. Kuo daugiau – mažesnis.

Priešas aiškus. Apgavikas demaskuotas. Melagis žinomas. Tai alkoholis – mūsų žudikas Nr.1.

Bet gi tiek daug žmonių save juo nuodija! Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) duomenimis, Lietuvoje alkoholio vartojimas beveik trigubai viršija patį pavojingiausią lygį, po kurio seka spartus tautos išsigimimas ir išnykimas. Ir mes tylime, esame abejingi tos degradacijos liudininkai.

Kaip gelbėti tautą?

Reikia atminti, kad tautos alkoholizaciją praktiškai nulemia LR Seimo priimti įstatymai. Taigi, pirmiausia reikia nerinkti į Seimą tautos girdytojų. Politikų reitingavimą šiuo klausimu galite rasti Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos interneto svetainėje www.koalicija.org arba jos būstinėje Vilniuje, Stiklių 8. Nelaimė tai valstybei, kurios piliečiai į valdžią renka ne blaivybės puoselėtojus, o alkoholio pramonės lobistus ir tautos girdytojus.

Antra, reikalingas stiprus blaivybės švietimas, panašus į Didžiojo Lietuvos vysk. Motiejaus Valančiaus. Tik keturgubai efektyvesnis, nes tautos alkoholizacijos mastai toli pralenkė tautos Didžiojo blaivintojo vyskupo Motiejaus laikmetį. Viena iš trijų pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės geria, rūko, yra ta, kad jie nežino tiesos.

Čia rimtai pagelbėtų knyga „BŪKIME BLAIVŪS!“ Tiksliau ją būtų galima pavadinti blaivybės enciklopedija, nes į ją yra sudėta labai daug blaivybės medžiagos iš viso pasaulio. Jos kaina yra, jei taip galima pasakyti, simbolinė. Deja, knygų liko nemažai, o norinčių įsigyti nėra.

Tarptautiniai duomenys rodo, kad mūsų mokiniai pagal alkoholinių gėrimų vartojimą, rūkymą užima vienas iš pirmųjų vietų pasaulyje. Visi mokinukai ateina į pirmąsias klases būdami blaivininkai. Baigęs mūsų mokyklą retas mokinys būna blaivybės šalininkas. Mane dažnai kviečia į mokyklas paskaityti paskaitą moksleiviams apie blaivybę. Visose mokyklose dovanoju knygą bibliotekoms. Pasiūlau įsigyti ir asmeniškai. Bet kad nors vienas mokytojas norėtų sau įsigyti – ypač didelė retenybė. Štai kodėl tokie mūsų mokinių liūdni blaivybės rezultatai.

Trečia – malda. Jos galia akivaizdi. Ir tai atvedė blaivią tautą į Nepriklausomos valstybės atstatymą. Kai sovietų okupacijos metais per Šiluvos, Aušros Vartų, Žemaičių Kalvarijos, Pivašiūnų, Krekenavos ir kt. didžiuosius atlaidus viena – kunigų – diena buvo pradėta skirti maldai už tautos blaivybę, Dangus vėl suteikė malonę – genseko Michailo Gorbačiovo valdymo metu nuo 1986 metų visoje imperijoje įvesta blaivybė, kuri, vėlgi, padėjo iškovoti Nepriklausomybę. Deja, ši graži maldos praktika šiais laikais išnyko. Ir mes savo akimis matome Lietuvos, kaip valstybės, greitą nykimą.

Ketvirta – viena iš vargo priežasčių yra nepilnos šeimos, kai vienai moteriai tenka auginti vaikus. O nepilnų šeimų atsiradimo pagrindinė problema, arba viena iš svarbiausių skyrybų priežasčių, yra vyro girtavimas (alkoholizmas). „Caritas“ sėkmingai vykdo pagalbos prekybos žmonėmis programą. Dažniausiai pardavinėjamos lengvą protinį atsilikimą turinčios merginos. Viena iš pagrindinių to atsilikimo priežasčių yra tai, kad girti tėvai pradeda vaiką, arba motinos vartoja alkoholį nėštumo metu.

Dabar eilinių parapijų „Caritas“ liko tarsi tik ES pašalpų dalintojas. Tokia veikla vargo priežasčių nesumažins. „Caritas“ turėtų visomis jėgomis ir su nauja energija stoti į kovą prieš pačią pagrindinę vargo Lietuvoje priežastį – velnio lašų vartojimą.

Penkta – kiekvieno asmeniškas veiklumas. Pavyzdys galėtų būti stačiatikių cerkvės archimandritas Tichonas (Ševkunovas). Supratęs, kad ir jam reikės duoti Dievui apyskaitą už savo abejingumą dėl vis daugiau prasigeriančių tautiečių, stojo į kovą. Drauge su blaivybės aktyvistais sukūrė projektą „Obščiaja dielo“ („Bendras reikalas“). Per „Pirmąjį Rusijos kanalą“ buvo parodyti keli meniniai socialinės blaivybės reklamos filmai. Jų dėka girtavimas Rusijoje sumažėjo 20 proc. Prie cerkvių imta steigti blaivybės brolijas.

Lietuvos dabartis ir ateitis būtų visai kitokia, jei ne kažkas, o Tu, gerbiamas skaitytojau, neliktum abejingas tam katastrofiniam mūsų tautos, jaunimo girdymui. Nestovėk po medžiu!

Kun. Robertas Skrinskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija