2012 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2005)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Mirė istorikas V. Merkys

Prof. dr. Vytautas Merkys

2012 m. liepos 25 d., eidamas 84-uosius metus, mirė žymus istorikas, Lietuvos mokslų akademijos narys profesorius habilituotas daktaras Vytautas Merkys. Jis buvo vienas iš žymiausių lietuviškos spaudos draudimo laikotarpio tyrinėtojų, humanitarinių mokslų habil. dr. (1968), profesorius (1991), Lietuvos mokslų akademijos (MA) tikrasis narys (1990), Gardino universiteto garbės daktaras (1993), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino kavalierius, MA S. Daukanto premijos (1996) ir Lietuvos mokslo premijos (1997) laureatas.

Akademikas gimė 1929 05 05 Rokiškio apsk. Čivų kaime. 1946 metais jis baigė Kupiškio gimnaziją, 1951 metais – Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. 1953–1986 m. buvo Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos instituto aspirantas, jaunesnysis mokslinis bendradarbis, skyriaus vedėjas, 1986–1987 metais – Lietuvos Mokslų Akademijos Ekonomikos instituto ūkio ir ekonominės minties istorijos skyriaus vedėjas, 1987–1992 metais – Lietuvos istorijos instituto direktorius, nuo 1992 metų – vyriausiasis mokslinis bendradarbis, Vytauto Didžiojo Universiteto profesorius.

Tarp svarbiausių V. Merkio mokslo darbų yra „Dalevskių šeima“ (1967), „Simonas Daukantas“ (I leid. 1972, II leid. 1991), „Nelegalioji lietuvių spauda kapitalizmo laikotarpiu (ligi 1904 m.)“ (1978), „Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje“ (1982), „Konstantinas Jablonskis“ (1991), „Knygnešių laikai. 1864–1904“ (1994), „Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864–1904“ (1994), „Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo“ (1999). V. Merkys parengė kitų lietuvių istorijai ir kultūrai nusipelniusių asmenų darbus – M. Valančiaus, K. Jablonskio, S. Daukanto, J. Lukoševičiaus, I. Jonyno ir kitų raštus ar atskirus veikalus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija