2012 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2005)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Įamžinti grafai Tiškevičiai, minėjimas atnaujintoje pilyje

Iš dešinės: arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius, klebonas
dekanas mons. Augustinas
Paulauskas ir renginio
vedėjas Egidijus Stancikas

RAUDONDVARIS. Šventinių renginių, skirtų Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai, mozaika Kauno rajone prasidėjo šv. Mišiomis, Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje. Jas už Lietuvą, Kauno rajoną ir Raudondvarį aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Raudondvario klebonas dekanas mons. Augustinas Paulauskas ir kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje atidengti, pašventinti ir pristatyti visuomenei paminkliniai akmenys, skirti grafų Tiškevičių atminimui įamžinti. Raudondvario bažnyčios šventoriuje (buvusio mauzoliejaus vietoje) ilsisi grafo Benedikto Emanuelio Tiškevičiaus (1801–1866), grafienės Vandos Vankavičiūtės-Tiškevičienės (1808–1842), grafaičio Mykolo Tiškevičiaus (1832–1832), grafienės Elžbietos Klaros Bankroft-Tiškevičienės (1857–1883) palaikai. Keturi skirtingo dydžio į viršų iškilę lauko akmenys – ŽEMĖS dovana Lietuvai ir Raudondvariui. Tiškevičių giminės atstovai yra reikšminga šio krašto istorijos dalis. Kiekvieno iš jų vidinio pasaulio turtingumą perteikia laiko piešinys tauriame lietuviškame akmenyje. Šios gražios idėjos autoriai – architektė Violeta Beigienė ir skulptorius Marijus Petrauskas.

Iš bažnyčios šventoriaus darnia eisena šventės dalyviai pajudėjo Raudondvario dvaro sodybos link. Parke prieš keletą metų, minint Valstybės dieną, buvo atidengta šiemet mirusio dailininko Antano Ruškio sukurta skulptūrinė kompozicija „Karalius Mindaugas“. Jau tapo tradicija kasmet čia surengti minėjimą, padėti gėlių, sugiedoti „Lietuva brangi“, pabūti vieningiems saugant istorinę atmintį.

Raudondvario pilis neseniai išsivadavo iš statybinių pastolių. Jos menėje, jau prikeltoje antram gyvenimui, surengtas iškilmingas Kauno rajono savivaldybės posėdis, meras Valerijus Makūnas pilyje trims iškiliems rajono žmonėms įteikė Garbės ženklus. I lygio garbės ženklas įteiktas Kauno arkivyskupui Sigitui  Tamkevičiui, III lygio – Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktoriui Česlovui Bobinui ir „Gijos“ generaliniam direktoriui Valdui Pacevičiui.

Graži draugystė ne vienerius metus sieja Kauno rajoną ir Lenkijos regionus. Šventiniame minėjime dalyvavo Varmijos–Mozūrų vaivadijos delegacija. Šio tarptautinio bendradarbiavimo dėka Valstybės dienos renginių mozaika nušvito menine šviesa ir papuošė atnaujintą pilį. Čia atidaryta pirmoji po restauracijos paroda, kurioje eksponuojami tarptautinio plenero, vykusio Varmijos–Mozūrų vaivadijoje, kur 1410 metais įvyko Žalgirio mūšis, darbų paroda „Žalgiris–Grünwald“.

Renesanso epochai priklausanti Raudondvario pilis Valstybės dieną jau alsavo šia dvasia – renesansišką koncertą šventės dalyviams dovanojo Kauno valstybinis muzikinis teatras ir Kauno valstybinė filharmonija.

Pagal krs.lt
Kauno rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija