2012 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2005)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Fotografo Kazimiero Dudėno archyvai

Aldona Ramanauskienė

Knygos pristatymo dalyviai

Fotografo Kazimiero Dudėno
nuotraukų stendas

Palėvenė. Birželio 3 dieną Šv. Domininko bažnyčioje vyko fotografo Kazimiero Dudėno knygos ,,Fotografas Kazimieras Dudėnas. Archyvai“ pristatymas. K. Dudėnas gimė 1908 metais sausio 17 dieną Kuzmiškių kaime, Kazitiškio parapijoje (Ignalinos r.), Salako valsčiaus valstiečių Kazimiero ir Domicelės Rimkutės Dudėnų šeimoje. Kartu augo brolis bei keturios seserys. Tėvams persikėlus į Rozalimą (Pakruojo r.), ten baigė tris pradžios mokyklos skyrius. 1930–1932 metais atliko karo prievolę pėstininkų pulke Panemunėje. Baigęs tarnybą liko gyventi Kaune. 1936 metais vedė Petronėlę Daugelavičiūtę iš Palėvenės, apsigyveno Aukštojoje Panemunėje išnuomotame name ir atidarė savo fotoateljė. Pirmuosius fotografijos pagrindus gavo Rozalime iš vietinio fotografo, vėliau daug skaitė, konsultavosi su profesionalais.

1941 metais kilus Antrajam pasauliniam karui Dudėnai su vienerių metų dukrele Rimute persikėlė gyventi į Palėvenę, pas Petronėlės motiną Antaniną Daugėlavičienę. Erdviame name, buvusiame priešais vienuolyną, K. Dudėnas atidarė savo fotoateljė. Palėvenėje prabėgo aštuoneri karo ir pokario metai. Dukra Rima Dudėnaitė-Baranauskienė prisimena: „Gyvenimas Palėvenėje mums visiems paliko žymę. Tą sunkų laiką praleidome tarp gerų, nuoširdžių, vaišingų kupiškėnų, gražios gamtos apsuptyje. Palėvenėje tėtis turėjo daug draugų, bičiulių, dažnai su jais bendraudavo. Tėčio fotografijos plačiai pasklido po apylinkes. Tikriausiai jų iki šiolei yra vyresnio amžiaus žmonių albumuose“.

1949 metais Dudėnai sugrįžo į Kauną ir apsigyveno Petrašiūnuose. Kazimieras toliau vertėsi fotografo amatu. Po dešimtmečio persikėlė prie VI forto, kur buvo formuojamas naujas gyvenamųjų namų kvartalas. Čia K. Dudėnas pasistatė namus ir atsisakė fotografo darbo – dirbo staliumi medžio apdirbimo fabrike ir toliau fotografija užsiėmė tik savo malonumui. Įsigijęs automobilį keliaudavo po Lietuvą, daug fotografuodavo, aplankydavo ir Palėvenę. Iki 1962 metų, kol dar buvo gyva Antanina Daugėlavičienė, čia vasaras leisdavo žmona Petronėlė su dukra.

1998 metais K. Dudėnui mirus, šeimos archyve liko daug nuotraukų. Negatyvai, deja, neišsaugoti.

Artimieji pasistengė, kad meistro vardas būtų įamžintas, o darbai prieinami visuomenei. 2011 metais Irma Balčiūnienė ir Kauno miesto muziejus išleido albumą ,,Fotografas Kazimieras Dudėnas. Archyvai“. Jame publikuojami daugiausia prieškarinio Kauno vaizdai ir tik viena Palėvenėje daryta nuotrauka. Tačiau fotografijų, kuriose užfiksuoti Palėvenės vaizdai, yra išlikę labai daug, senuose šeimos albumuose jas išsaugojo artimieji bei patys palėveniečiai. K. Dudėnas buvo tikras to meto giminės šviesuolis, palikęs išsamų jos fotometraštį. Išmokė fotografuoti savo dukrą Rimutę, fotografija susidomėjo ir vaikaičiai. Todėl ir buvo nuspręsta surengti knygos pristatymą Palėvenėje, nes daugelis vyresnės kartos žmonių jį puikiai prisimena. Bažnyčioje buvo surengta jo nuotraukų su Palėvenės vaizdais bei gyventojais, šeimos nariais paroda. Į knygos pristatymą atvyko Kazimiero dukra R. Dudėnaitė-Baranauskienė, vaikaičiai Gediminas ir Kęstutis su šeimomis. Susirinko palėveniečiai. Prisiminimais apie fotografą Kazimierą pasidalijo palėvenietė mokytoja Zina Petrulytė. Ji pristatė jį ne tik kaip fotografą, bet ir kaip šeimos žmogų, labai kultūringą, pareigingą vyrą ir tėvą. Knygos pristatyme dalyvavo kun. Justas Jasėnas, artimuosius pasveikino Kupiškio švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, Kupiškio etnografinio muziejaus specialistė Aušra Jonušytė. Į susitikimą atvyko Kupiškio fotografo Juozo Karazijos sūnus Bronius Karazija. Su ponia Rimute prisiminė, kaip abu fotografų vaikai padėdavo savo tėvams ryškinti nuotraukas. O aš Palėvenės parapijos žmonių vardu padėkojau ir gėlių puokštę įteikiau K. Dudėno dukrai Rimutei. Šiai progai parengė lankstinuką ir knygos pristatymo vakarą vedė Noriūnų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Irėna Gasparonienė.

Dar ilgai bendravimas tęsėsi prie arbatos puodelio su brangiais Rimutei palėveniečiais.

Kupiškio rajonas
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija