2012 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2005)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Svarbiausios Vatikano institucijos vadovas pristato savo programą

Mindaugas BUIKA

Tikėjimo mokslo
kongregacijos prefektas
arkivyskupas Gerhardas Miuleris

Pasirinko Rėgensburgo vyskupą

Tarp popiežiaus Benedikto XVI vasaros pradžioje atliktų naujų ir svarbių paskyrimų Romos kurijoje turbūt didžiausio dėmesio ir komentarų tarptautinėje žiniasklaidoje susilaukė Tikėjimo mokslo kongregacijos prefekto pareigų patikėjimas Rėgensburgo vyskupui Gerhardui Liudvigui Miuleriui. Jam suteiktas asmeninis arkivyskupo titulas. Vadovavimas šiai svarbiausiai po Vatikano valstybės sekretoriato Šventojo Sosto dikasterijai sąlygoja, kad arkivyskupas G. Miuleris, kuriam dabar 64 metai, kitoje konsistorijoje bus paskelbtas kardinolu. Taigi, liepos pradžioje dėl amžiaus atsistatydinus ligšioliniam Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektui JAV kardinolui Viljamui Džozefui Levadai, šiai už katalikiškos doktrinos gynimą ir sklaidą atsakingai institucijai po septynerių metų pertraukos vėl vadovauja Bažnyčios hierarchas iš Vokietijos (nuo 1982 metų popiežiaus Jono Pauliaus II paskyrimu Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektu buvo vokietis kardinolas Jozefas Ratcingeris, kuris 2005-aisiais išrinktas popiežiumi Benediktu XVI). Minėtos Šventojo Sosto dikasterijos vadovas pagal pareigas taip pat pirmininkauja Popiežiškajai Biblijos komisijai, Tarptautinei teologinei komisijai ir Popiežiškajai „Ecclesia Dei“ komisijai, atsakingai už dialogo vedimą su Šv. Pijaus X draugija (vadinamuoju lefebvristų sąjūdžiu).


Į Dangų einame čia ir dabar

Kun. Vytenis Vaškelis

Rojaus dieviškoje panoramoje išryškėja viena nežemiško grožio figūra: Švenčiausios Trejybės „šešėlyje“ milijardai išgelbėtųjų regi didingąją Dievo Sūnaus ir visų Žemės vaikų Motiną Mergelę Mariją, kurios kadaise ištartas „fiat“ tapo viena iš kertinių išganymo kolonų, ant kurių buvo pastatytas tiltas, sujungęs paklydusios žmonijos ir būsimosios Tėviškės krantus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija