2012 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2005)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Mindaugo karūnavimo šventė Agluonoje

Maldininkai iš Lietuvos
prie Agluonos bazilikos

Jau antri metai Kupiškio dekanato maldininkai Mindaugo karūnavimo dieną švenčia Agluonoje (Latvija). Šiais metais pakvietėme prisijungti ir kitų Panevėžio vyskupijos dekanatų tikinčiuosius bei visus žmones, neabejingus Lietuvai ir istorijai. Šios iniciatyvos ėmėsi Gyvojo Rožinio kalbėtojai, partijų, draugijų atstovai. Į Agluoną (Latvija), kur palaidotas karalius Mindaugas ir karalienė Morta, suvažiavo apie 300 žmonių – Kupiškio, Rokiškio, Pandėlio, Panevėžio, Zarasų maldininkai, Tėvynės Sąjungos Kupiškio skyriaus partijos nariai. Kelionės pradžioje aplankėme Červonkos karių kapines šalia Ilukstės miestelio, kur palaidoti Lietuvos kariai, gynę Latviją 1919–1920 metais. Padėjome gėlių, uždegėme žvakutes, pasimeldėme. Plačiau apie tų laikų įvykius papasakojo Kupiškio dekanas kun. dr. Rimantas Gudelis.

Prieš šv. Mišias bazilikos koplyčioje (bazilikoje remontas) vyko konferencija, kurią vedė Kupiškio dekanas kun. dr. R. Gudelis. Išsamiai papasakojo apie karaliaus Mindaugo palaidojimo vietą ir ketinimus jo žūties vietą įamžinti paminklu. Konferencijoje kalbėjo buvęs Agluonos klebonas kun. Andriejus Agluonietis, skulptorius Vidmantas Gylikis, pagal kurio projektą bus pradėtas statyti paminklas karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai, Lietuvos ambasadorius Latvijoje Ričardas Degutis.

Šv. Mišias aukojo kun. dr. R. Gudelis su grupe Latvijos kunigų, šv. Mišių metu giedojo Rokiškio Šv. Mato bažnyčios choras. Paskui pietavome bendroje agapėje ant Karaliaus kalno, netoli Agluonos, kur, kaip manoma, buvo karalienės Mortos tėvonija.

Vėliau vykome į Pliaterių tėvoniją – Kraslavos miestelį. Čia aplankėme Šv. Liudviko bažnyčią ir joje esančią Šv. Donato koplyčią, Pliaterių panteoną.

Tikimės, kad ši tradicija prigis ir ateityje vis daugiau ir daugiau žmonių iš visos Lietuvos prisijungs prie šios akcijos. Tik bendromis lietuvių ir latvių pastangomis gali iškilti šis paminklas. Norintys paremti šį projektą, auką gali pervesti į VŠĮ ,,Jaunimo integracijos galimybių centras“ atsiskaitomąją sąskaitą LT 777300010113301266.

Aldona Ramanauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija