2012 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2005)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Palaimingos kelionės dienos

Kelionėn visada gera išsiruošti, kai žinai jos paskirtį ir tikslą. Keliaujančių niekada netrūksta, bet pavadintas piligrimu susimąstai ir klausi savęs, kas yra piligrimystė, kas jon veda, kur eini? Tikslaus atsako sulaukta iš kun. Sauliaus Stumbros balandžio 13-osios vakarą autobuse, pajudėjusiame nuo Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios Italijos link.

Pirmoji nakvynė Čekijos mieste Brno, pabirusiame tarp kalvų. Akį patraukė įvairiaspalviai renovuoti daugiaaukščiai namai, įdomus senamiestis, ant kalno stūksanti sena katedra.

Laikas vijo tolyn – Roma laukė! Žvalgėmės, po Rožinio maldos džiaugėmės skriejančiais pro šalį tvarkingos Austrijos vaizdais. Kai kas aikčiojo, nes pirmąkart pamatė didingąsias Alpių viršūnes, krūptelėjo įvažiavus į tunelį.

Nuskambėjo garsus VALIO! Kirsta Italijos siena. Lydi tos pačios Alpės, kelias iki Romos dar tolimas ir ilgas. Šventąjį miestą pasiekėme vėlų vakarą.

Trys įtemptos ir džiugios dienos amžinajame mieste prabėgo greitai. Kasdienė šv. Mišių auka stiprino keliauninkų kūną ir dvasią, nes studijuojančio Romoje kunigo Andriaus, tapusio mūsų gidu, pasakojimai ir spartūs žingsniai reikalavo įsiklausymo ir ištvermės. Piligrimai aplankė Šv. Petro bazilikoje Lietuvių koplyčią, suklaupė prie palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II kapo, meldėsi Šv. Sebastijono katakombose, gėrėjosi Romos vaizdais. Kiekvienas šį miestą vertino savaip. Didžiausias džiaugsmas grupę užliejo išgirdus audiencijos metu popiežiaus Benedikto XVI sveikinimą: „Iš širdies sveikinu tikinčiuosius iš Lietuvos, ypatingai piligrimus iš Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos. Prisikėlęs Viešpats, kuris nušviečia mūsų gyvenimo prasmę, tegul šios piligriminės kelionės metu pripildo gausiomis malonėmis ir palaiminimais! Garbė Jėzui Kristui!“

Pakeliui aplankę Asyžių, Paduvą, atidavę garbę šv. Pranciškui ir Antanui Paduviečiui bei Čenstakavos Mergelei Marijai, sveiki ir pilni ryžto gyventi kitaip pasiekėme Klaipėdą.

Piligrimai nuoširdžiai dėkoja kun. Sauliui Stumbrai, preciziškai suplanavusiam ir parengusiam šią kelionę, už jo gilų rūpestį ir globą.

Piligrimų vardu –
Danguolė Misiukonienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija