2012 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2005)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Atestatai įteikti Bazilikoje

Abiturientai prie Šv. arkangelo
Mykolo Mažosios Bazilikos

Marijampolėje Marijonų gimnazijos abiturientams brandos atestatų įteikimas VIII gimnazijos laidos abiturientams vyko liepos 13 dieną, penktadienį, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Mažojoje Bazilikoje. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo gimnazijos kapelionas kun. Petras Wojtonis MIC. Šventojo Rašto tekstus skaitė ne tik kunigas, bet ir abiturientai. Šv. Mišių metu iškilmingai prie altoriaus buvo nešamos aukos. Gimnazijos direktorė Rasa Šalaševičienė ir klasių auklėtojos nešė žvakes, tėvai aukojo duoną, vyną, abiturientai – gėlių puokštę.

Brandos atestatų įteikimo šventę pradėjusi gimnazijos direktorė pasveikino ypatinga proga susirinkusius abiturientus, mokytojus, tėvus ir pristatė atvykusius svečius. Į šventę atvykęs švietimo ministras Gintaras Steponavičius brandos atestatus įteikė visiems sėkmingai baigusiems 36 abiturientams. Ministras linkėjo nebijoti įgyvendinti svajones, niekada neabejoti savo jėgomis. Šiemet gimnaziją su pagyrimu baigė net septyni abiturientai: Linas Braukyla (visų keturių laikytų valstybinių egzaminų pelnė aukščiausią įvertinimą – surinko po 100 balų), Žilvinas Bražukas, Agnė Gudaitė, Matas Kadusauskas, Miglė Mažėtytė, Ugnė Mažėtytė, Renata Mosiejūtė. Seimo narys Albinas Mitrulevičius abiturientams linkėjo pasiekti visko, ko trokšta. Žmonės didžiausią ataskaitą turi pateikti patys sau ir savo sąžinei, todėl patarė jaunimui įsiklausyti į tėvų, senelių patarimus ir nepaklysti klaidžiame jaunystės pasaulyje. Seimo nario Arvydo Vidžiūno padėjėja Daiva Klimavičienė išskirtinį dėmesį parodė gimnazijos abiturientams, už valstybinius brandos egzaminus pelniusiems aukščiausius įvertinimus, perskaitė Seimo nario linkėjimus. Tėvelių padėką mokytojams ir linkėjimus abiturientams su meile perdavė dvyliktokų mamos.

Užlieja puikus ir malonus pasididžiavimo jausmas matant, kai gimnazija kasmet išleidžia šaunius jaunus žmones. Direktorės pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičienė pasidžiaugė, jog tai, kokie dabar yra abiturientai, yra ne tik šeimos, bet ir gimnazijos bei mokytojų nuopelnas.

Džiugu žiūrėti į pasipuošusį, klegantį, pilną planų ir svajonių jaunimo būrį. Labai norėtųsi, kad jiems visiems pasisektų įgyvendinti savo svajones, pasiekti užsibrėžtų tikslų, atrasti tai, kas gyvenimą padarytų prasmingą.

Abiturientai išėjo į didįjį gyvenimo kelią, bet mokykla visada prisimins juos ir lauks sugrįžtant bent trumpam... Linkime daug meilės žmonėms, gyvenimui ir sau.

Levita Kiverienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija