2012 m. rugpjūčio 24 d.    
Nr. 31
(2006)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Padėkos ir vilties žygis į Šiluvą

Rugpjūčio 26-ąją Lietuvos žmonės kviečiami dalyvauti Padėkos ir vilties žygyje į Šiluvą. Sovietmečiu, nuo 1973 metų, Eucharistijos bičiuliai rugpjūčio paskutinįjį sekmadienį susirinkdavo Tytuvėnuose ir su malda eidavo į Šiluvą, prašydami Marijos padėti išsaugoti tikėjimą ir viltį, padėti sulaukti šviesesnės ateities. Tuometinė ateistinė valdžia persekiojo eisenos dalyvius. M. Jurevičius, G. Stanelytė, V. Vaičiūnas už eisenų į Šiluvą organizavimą buvo nuteisti kalėjimu. Siekiant sustabdyti ėjimą į Šiluvą, 1981 metais buvo netgi išgalvotas „kiaulių maras“. Šiluvą ir Tytuvėnus apsupo kareiviai ir draugovininkai. Po dvylikos metų jau laisvoje Lietuvoje eisenos į Šiluvą, Lietuvos Sąjūdžiui paskatinus, atgimė. Žmonės paskutinįjį rugpjūčio sekmadienį eina į Šiluvą iš Tytuvėnų ir nuo Dubysos slėnio, maldose dėkodami Dievui už atkurtą valstybę ir prisimindami tuos, kurie kovojo, kentėjo, siekdami išsaugoti tikėjimą ir laisvės viltį, melsdami padėti Lietuvos žmonėms neprarasti krikščioniškųjų gyvenimo orientyrų. Eisenoje į Šiluvą kaip ir ankstesniais metais dalyvaus Tarptautinės katalikiškosios TFP (Tradicija, šeima, nuosavybė) asociacijos delegacija su Fatimos Dievo Motinos statula. TFP, prieš 20 metų Lietuvai paskelbus valstybės atkūrimą, pirmoji ištiesė pagalbos ranką: organizavo parašų rinkimo akciją po peticija, reikalaujančia pripažinti Lietuvos teisę į valstybingumą. Tai buvo pati didžiausia tokio pobūdžio akcija žmonijos istorijoje.

Vykstančius pro Kelmę kviečiame rugpjūčio 26 dieną 7 val. 30 min. užsukti į Kelmės Atgimimo aikštę, čia sutiksime garbius svečius. Po trumpo Sąjūdžio mitingo, iškilmingo vėliavos pakėlimo ir Šiaulių vyskupo žodžio išvyksime į Tytuvėnus, o 8 val. 30 min. Tytuvėnų vienuolyno kieme susitiksime su kitais eisenos dalyviais. Iš čia, susitelkę ir trumpai pasimeldę, vyskupo E. Bartulio vedami, 9 val. išeisime į Šiluvą.

Vykstantieji pro Raseinius į Dubysos slėnį turėtų atvykti 8 val. 45 min. Iš čia Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus vedami 9 val. išeisime į Šiluvą.

Organizacijas kviečiame eisenoje dalyvauti su savo vėliavomis.

Tikimės, kad Padėkos už atgautą laisvę ir vilties eisenai į Šiluvą nebus abejingi ir mūsų politikai. Priminsime, kad pirmasis atkurtos mūsų valstybės vadovas prof. Vyt. Landsbergis didžiulę reikšmę skiria ėjimui su malda į Šiluvą, pats dalyvavo daugelyje eisenų, vykusių po 1993 metų.

Lietuvos Sąjūdžio taryba, VšĮ „Krikščioniškosios kultūros institutas“,
Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras Antanas Račas

Tel. 8652 99024

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija