2012 m. rugpjūčio 24 d.    
Nr. 31
(2006)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Pirmasis festivalio koncertas

Valstybinis Vilniaus kvartetas
ir solistas Liudas Mikalauskas
(centre) pristatė Maironio
metams skirtą koncertą

Margininkų bažnyčios aplinkos
erdvė leido išgirsti klausytojams
visų muzikos instrumentų skambesį,
dainų virpesį ir žodžio aiškumą

MARGININKAI. Dangaus siunčiamą karštį ir žmonių patiriamą nūdienio gyvenimo sumaištį gali įveikti muzika ir poezija. Tuo įsitikino pirmą kartą Margininkų bažnyčioje vykusio Pažaislio muzikos festivalio koncerto dalyviai. Vieni sugužėjo į kaimo jaukumu alsuojančią sakralią šventyklos erdvę, kiti rado pavėsį lauke.

Margininkų bendruomenės iniciatyva Lietuvos Valstybės dieną, liepos 6-ąją, Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje įvyko vienas iš Pažaislio festivalio koncertų – „Maironio balsai“. Pusantros valandos truko klasikinės muzikos ir tautos dainiaus Maironio žodžio koncertas. Gausiai susirinkusiems Margininkų ir apylinkių gyventojams bei svečiams, ištikimiems Pažaislio festivalio koncertų klausytojams, Valstybinis Vilniaus kvartetas: Audronė Vainiūnaitė (I smuikas), Artūras Šilalė (II smuikas), Girdutis Jakaitis (altas), Augustinas Vasiliauskas (violančelė) – ir solistas Liudas Mikalauskas pristatė jubiliejiniams Maironio metams skirtą koncertinį projektą. Koncerto metu skambėjo specialiai šiai programai Lietuvos muzikos korifėjų J. Naujalio, Č. Sasnausko, J. Tallat-Kelpšos, G. Kuprevičiaus, A. Bražinsko, K. Kavecko, K. Vasiliauskaitės ir kitų kompozitorių sukurtų pagal Maironio eiles dainų melodijos bei įtaigiai skaitomos ištraukos iš prisiminimų apie poetą. Koncerto klausėsi ir kompozitorius G. Kuprevičius. Koncerto pabaigoje visi klausytojai kartu su solistu L. Mikalausku atsistoję giedojo Maironio „Lietuva brangi“ – ne vienas jų ir ašarą braukė. Labai džiaugiamės, kad Pažaislio festivalis iš didžiųjų scenų ir didingų šventovių žengia į mažas kaimo bažnytėles ir bendruomenes, atnešdamas viltį ir šviesą paprastiems žmonėms. Džiugu, kad šis koncertas ištikimai perima Lietuvos kultūros tėvų priesaiką ir skleidžia tautinius jausmus bei skatina patriotizmą.

Po koncerto klausytojai stebėjosi, jog puiki paminklinės bažnyčios akustika ir aplinkos erdvė leido išgirsti visų muzikos instrumentų skambesį, dainų virpesį ir žodžio aiškumą. Parapijos klebonas kun. Virginijus Gražulevičius priminė Šventojo Rašto žodžius, jog ten, kur žmonės susirenka maldai, dalyvauja ir Dievas.

Tik išėję pro šventoriaus vartus pajutome, jog klebonas buvo teisus. Tarsi peržengėme nematomą slenkstį: į besiskirstančiuosius mušė alinantis vasaros vakaro karštis. Margininkų vardas šalies viešojoje erdvėje suskambo prieš metus, kai į savo tėviškę grįžo žinomas ekonomistas, mokslų daktaras Justinas Rimas. Suburta kaimo bendruomenė, kelią į geriausiu atveju pusantro šimto gyventojų turintį atkampų Kauno rajono kraštą atrado prezidentas Valdas Adamkus, „Žalgirio“ krepšininkai, žinomi šalies meno žmonės.

Tegul visus gerus norus laimina Aukščiausiojo ranka bei Švč. Mergelės Marijos užtarimas.

Daiva Bagdžienė,
Bendruomenės atstovė spaudai

Kauno rajonas
Nuotraukos iš krs.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija