2012 m. rugpjūčio 24 d.    
Nr. 31
(2006)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Kai darbas – kaip malda

Justinas ADOMAITIS

Balbieriškietė, buvusi vaikų
darželio auklėtoja Birutė
Mitrulevičienė susitiko savo
auklėtinį kun. Nerijų Žvirblį,
šiuo metu Lazdijų kleboną

Susitiko du kraštiečiai –
Seimo narys Albinas
Mitrulevičius ir kun. Gediminas
Marcinkevičius, šiuo metu
Virbalio klebonas

Eisena į parko estradą prasidėjo
nuo atkurtosios seklyčios

Koncertuoja marijampoliečių
ansamblis „Sūduvietis“

Solistė Žermena Buliauskaitė-
Lunskienė su sūneliu Madaliumi
po koncerto bažnyčioje

Balbieriškio seklyčios įkurtuvių
juostą kerpa „Rūdupio“ technikos
direktorius Romualdas Vasiliauskas,
Prienų savivaldybės administracijos
direktorius Algis Marcinkevičius,
Vidaus reikalų ministras Artūras
Melianas ir Prienų rajono
meras Vytas Bujanauskas

BALBIERIŠKIS. Miestelis 510 metų įkūrimo sukaktį paminėjo solidžiais darbais, įkurtuvėmis ir parapijos tituliniais Šv. Magdalenos atlaidais.

Vienas šventės akcentų – prieš dešimtmetį įkurto kraštiečių klubo „Nemuno vingis“ narių susitikimas su seniūnijos ir rajono vadovais. Pastarųjų metų darbus apžvelgė Balbieriškio seniūnės pareigas einanti Sigita Ražanskienė, apie įgyvendintus valstybės ir Europos Sąjungos paramos projektus kalbėjo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius. Miestelio vandentiekio ir kanalizacijos tinklams pakloti, mokyklai ir kultūros centrui renovuoti, parkui sutvarkyti, kitoms visuomenės gerovės reikmėms panaudota beveik septyni milijonai litų. Pasak A. Marcinkevičiaus, darbų apimtį ir spartą lėmė aktyvi miestelio bendruomenė, gyventojų palaikymas.

Kraštiečių klubo susitikime dalyvavo, apie savivaldos ateitį kalbėjo Vidaus reikalų ministras Artūras Melianas, rajono meras Vytas Bujanauskas, klubo senbuviai Algis Žvaliauskas, Česlovas Iškauskas, Vytas Vaitkevičius ir kiti.

Laikui bėgant turėtų paaiškėti Balbieriškio parko prieigose atnaujintos kaimo seklyčios reikšmė. Į renovuotą 1937 metais statytą mokyklą perkeltas vaikų darželis, kuriame rudenį ketina susirinkti dvi dešimtys auklėtinių. Kraštiečių klubo „Nemuno vingis“ nariams naująsias vaikų įstaigos patalpas aprodė Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius Stasys Valančius.

Miestelio jaunimo traukos centru turėtų tapti renovuotas beveik du dešimtmečius vėjus ganęs kultūros centro pastatas, virtęs Balbieriškio seklyčia. Statybos darbus atliko, aplinką sutvarkė, laiptus į senojo parko slėnį įrengė prieniškė UAB „Rūdupis“ (darbų vykdytojai Darius Černius ir Algimantas Pačėsa). Įkurtuvių raktą šeimininkams įteikė bendrovės technikos direktorius Romualdas Vasiliauskas, pastatą pašventino Balbieriškio parapijos klebonas kun. Remigijus Veprauskas.

Senajame dvaro parke į vakaro koncertą susirinko bene tūkstantis žmonių. Ne tik vietinių, bet ir alytiškių, marijampoliečių, kauniečių, vilniečių. Scenoje dainavo saviškiai saviveiklininkai ir svečiai.

Istoriškai reikšmingus Šv. Magdalenos atlaidus prisiminė Balbieriškio senoliai. Būtent liepos 22-ąją, taip pat sekmadienį, 1944 metais griaudžiant Antrojo pasaulinio karo mūšiams, nuo vokiečių tanko atakos supleškėjo beveik visi miestelio pagrindinės Vilniaus gatvės pastatai. Ugnis paskutinę suniokojo pradžios mokyklą ir sustojo ties bažnyčios šventoriumi.

Tą sekmadienį į pamaldų iškilmes susirinko kiek kitokia publika nei išvakarėse parke, tačiau ir čia pakako eisenų, giesmių bei dainų. Šv. Mišias aukojo balbieriškiečiai kunigai – teol. lic. Nerijus Žvirblys, Gediminas Marcinkevičius, parapijos klebonas filos. lic. Remigijus Veprauskas – bei svečiai – g. kan. Jonas Baliūnas ir Romualdas Steponaitis. Giedojo atsinaujinęs bažnyčios choras bei balbieriškietė, šalyje žinoma solistė (mecosopranas) Žermena Buliauskaitė-Lunskienė, vargonavo Valė Gustaitienė. Po pamaldų balbieriškiečiams koncertą surengė Marijampolės kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“, vadovaujamas Aušros ir Remigijaus Morkūnų. Šventė baigėsi miestelio saviveiklininkų koncertu ir vaišėmis šalia bažnyčios ir senosios klebonijos, tapusios parapijos namais.

Prienų rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija