2012 m. rugpjūčio 24 d.    
Nr. 31
(2006)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežiškasis mokymas apie Dievo Motinos garbę

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikina
jį pasitikusius maldininkus prie
Kastelgandolfo parapijinės bažnyčios

Marijos širdis neaprėpiama

Žolinės iškilmės šv. Mišių homilijoje popiežius Benediktas XVI pabrėžė svarbiausią Bažnyčios tikėjimo ir mokymo apie Dievo Motiną bruožą, kad Švč. Mergelė Marija paimta į dangų ir, būdama su Dievu, yra pasirengusi išklausyti kiekvieno iš mūsų rūpesčius ir atsiliepti į mūsų pagalbos šauksmą. Po paėmimo į dangų ir būdama visiškoje Dievo bendrystėje, Marija „nenutolsta nuo mūsų, neįžengia į nežinomą galaktiką“, bet kaip ir Dievas lieka labai arti tikinčiųjų, – kalbėjo Šventasis Tėvas rugpjūčio 15 dienos pamaldose. Juk Dievo Motina „turi širdį, kuri tokia neaprėpiama, kad visa kūrinija galėtų tilpti toje širdyje“. Popiežius pastebėjo, jog tai, kad Marija tikrai yra arti, gali kiekvieną išgirsti ir padėti, kad jos širdis „tokia didelė kaip Dievo širdis“, liudija didžiosiose šventovėse piligrimų palikti votai bei statulos atsidėkojant už išklausytas maldas ir prašymus.


Pas ką mes eitume be Jėzaus?

Kun. Vytenis Vaškelis

Visuomet aktualus Dievo žodis mus moko ir įspėja: „Nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto (...) ir tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu!“ (2 Tes 2–3). Šių žodžių tiesos šviesoje prisimename šių metų rugpjūčio 21 dienos vakarą, kai Vilniuje nešvankybėmis pagarsėjusi skandalingoji Lady Gaga surengė antikrikščionišką šou koncertą, kurio metu, remiantis žiniasklaidos informacija, savaip iškraipė ir pasityčiojo iš Kristaus nukryžiavimo scenos, atvirai propagavo gašlumą ir homoseksualumą, skatino angliškai keiktis žiūrovus ir skelbėsi, kad užvaldys Žemę...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija