2012 m. rugsėjo 7 d.    
Nr. 33
(2008)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Džiaugsmo diena

Lina Šidiškienė

Kun. Kazimieras Skučas (dešinėje)
sveikina į Žolinės atlaidus
atvykusią Gražiną Landsbergienę,
centre – Europarlamento
narys Vytautas Landsbergis

PAŽĖRAI. Į Žolinės šventę čia gausiai susirinko žmonių. Visų dėmesys buvo  atkreiptas į atvykstančią pilną svečių karietą. Klebono kun. Kazimiero Skučo dėka, žmonės galėjo iš arti pabendrauti  su Europos parlamento nariu prof. Vytautu Lansbergiu, su jo žmona Gražina, buvusiu garsiu krepšininku Sergiejumi Jovaiša, Seimo nare Vince Vaidevute Margevičiene, rajono tarybos nare Regina Lukoševičiene ir kitais. Po iškilmingų šv. Mišių šalia bažnyčios esančioje pievelėje šventės dalyvių laukė Alšėnų kultūros centro darbuotojos, pasiruošusios pradžiuginti  puikiu koncertu. O jį pradėjo Pažėrų folkloro ansamblis, pritarė Mastaičių vokalinė grupė „Senieji draugai“. Alšėnų kultūros centro linijinių šokių merginos savo energingu šokiu iškvietė į aikštę ansamblį „Šeduvos bernai“, kuriam neliko abejingas nei mažas, nei senas, kartu dainavo, šoko, žaidė. Po koncerto dar ilgai žmonės nesiskirstė, grupelėmis šnekučiavosi, džiaugėsi vieni kitus susitikę, dalinosi džiaugsmais ir rūpesčiais.

Kauno rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija