2012 m. rugsėjo 7 d.    
Nr. 33
(2008)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Bažnyčios šimtmetis – tarsi visuotinis regėjimo ženklas...

Ričardas PASILIAUSKAS

Klebonas kun. Juozas Fakėjavas
ir vyskupas Juozas Žemaitis MIC

Koplytstulpis bažnyčios jubiliejui

Procesijos priekyje –
jaunosios parapijietės

1912 metais pastatyta
Bagotosios bažnyčia

Visi šventės dalyviai buvo
vaišinami nemokamais pietumis

Į bažnyčios jubiliejaus minėjimo
iškilmes susirinko daugybė
parapijiečių ir svečių

Klebonas kun. Juozas Fakėjavas
ir vyskupas Juozas Žemaitis MIC

BAGOTOJI. Rugpjūčio 3-iąją miestelis šventė savo Šv.Antano Paduviečio bažnyčios 100 metų jubiliejų. Šia proga Bagotosios bažnyčioje aukotos iškilmingos šv. Mišios, kurių koncelebracijai vadovavo vyskupas Juozas Žemaitis MIC, kunigai dr. Žydrūnas Kulpys, dr. Kęstutis Kėvalas, Ignas Plioraitis, Gediminas Marcinkevičius, Tadeus Vallian ir buvęs šios parapijos klebonas mons. Gintautas Kuliešius. Pamoksle vyskupas priminė visą amžių skaičiuojančios Bagotosios bažnyčios istoriją. 1911–1912 metais tikintieji slapta nuo carinės Rusijos valdžios per labai trumpą laiką pasistatė medinę bažnyčią. Ji pastatyta klebono kunigo Simono Garmaus rūpesčiu už parapijiečių lėšas. Statė Kauno rangovas Boleslovas Pravdinskis. Visa tai kainamo 6500 aukso rublių. Daugelį darbų atliko patys parapijiečiai. Tokia statyba, suprantama, nepatiko vietos valdininkams. Juos teko gerai pavaišinti ir dar į kišenes įdėti.

Po poros metų vos baigta bažnyčia trenkus žaibui apdegė. Netrukus ji atstatyta. 1914–1917 metais Suvalkuose gyvenęs meistras Adomas Karalius sukūrė šoninių navų galuose esančius altorius. Didysis altorius 1928 metais pagamintas meistro Vlado Čižausko dirbtuvėje Šiauliuose. Yra išlikę keletas suolų, gamintų 1913-aisiais Juozo Dargio. Tais metais bažnyčios kairiajame bokšte pakabintas varpas „Stanislovas ir Vincas“, sveriantis 163,80 kg.

Prieš šv. Mišias pašventintas bažnyčios jubiliejui šventoriuje pastatytas koplytstulpis. Jį sukūrė vietos drožėjas Renatas Gružinskas. Šventorius buvo pilnas žmonių, o procesija bažnyčią apėjo tris kartus.

Pasibaigus apeigoms parapijiečiai pasveikino, kaip jie sakė, savo mylimą kleboną kun. Juozą Fakėjavą. Vėliau daugybės sveikinimų jis sulaukė iš savivaldybės valdžios atstovų bei vietoje dirbančių ir gyvenančių žmonių.

Atsidėkodamas tikintiesiems klebonas kun. J. Fakėjavas pasveikino daugybę savo veikla parapijoje pasižymėjusių žmonių – vargonininkę Audronę Pranskevičienę ir jos vadovaujamą bažnyčios chorą, Astą ir Rimantą Gudynus, Giedrę Žebrauskienę ir jos šeimą, Janiną Tampauskienę, Albiną Bernotienę, Joną Gričeną ir daug kitų. „Ši Bagotosios bažnyčios šventė man – tarsi visuotinis Bažnyčios regėjimo ženklas pasaulyje...“, – sakė ketverius metus čia klebonaujantis kun. J. Fakėjavas. Jo teigimu, pastato būklė šiandien nėra bloga. 2004 metais nudažytas fasadas, prieš porą metų atnaujintas vidus, pakabinti nauji sietynai. Praėjusią žiemą atnaujinta dauguma sakralinių reikmenų. Klebonas taip pat sakė galvojantis labiau apie žmones, kurių bažnyčioje tikisi matyti vis daugiau.

Į šventę Bagotosios gyventojai ir visi parapijiečiai bei svečiai pradėjo rinktis iš pat ryto. Visa pagrindinė miestelio gatvė buvo pilna automobilių. Po šv. Mišių, kurias pusvalandžio koncertu užbaigė Česlovo Sasnausko choras iš Marijampolės, visi persikėlė į miestelio aikštę. Ten jau šurmuliavo tautodailininkai, į savo darbų parodą kvietė Kazlų Rūdos menininkų klubas „Smiltė“. Sočiais trijų patiekalų pietumis visus nemokamai vaišino parapijos veiklos grupė. Prie pietų palapinės netrukus išsirikiavo netrumpa eilutė.

Iki pat vakaro numatytoje šventėje koncertavo Šiaulių berniukų choras „Dagilėlis“, vėliau – Edmundas Kučinskas bei Linas Adomaitis.

Kazlų Rūdos savivaldybė
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija