2012 m. rugsėjo 7 d.    
Nr. 33
(2008)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Sutvirtinimo iškilmėje – svečiai iš Londono

Antro srauto sutvirtinamieji
su vyskupu augziliaru Linu
Vodopjanovu OFM. Kairėje –
dekanas kan. dr. Algis Genutis,
dešinėje – arkivyskupas
Bernad Longley

Pirmajam srautui Sutvirtinimo
Sakramentą teikė vyskupas Jonas
Boruta SJ, dešinėje –
Šilalės parapijos vikaras
kun. Mindaugas Alekna

ŠILALĖ. Rugpjūčio 24-osios popietę Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje įvyko Šilalės parapijos jaunimo Sutvirtinimo sakramento iškilmė. Ji vyko dviem srautais, todėl šilališkiams Sutvirtinimo sakramentą teikė abu Telšių vyskupijos vyskupai: ordinaras Jonas Boruta SJ ir jo augziliaras Linas Vodopjanovas OFM. Pirmame sraute vyskupas J. Boruta SJ Sutvirtinimo sakramentą suteikė 49, o vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM – 44 berniukams ir mergaitėms. Sutvirtinamuosius vyskupams pristatė Šilalės parapijos klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis. Vyskupams talkino sekretoriai kunigai Haroldas Šneideraitis ir Modestas Ramanauskas. Paruošiant sutvirtinamuosius Sutvirtinimo sakramento iškilmei daug padėjo tikybos mokytoja katechetė Lina Jasaitė, Šilalės parapijos vikaras kun. Justinas Palubinskas, Telšių kunigų seminarijos klierikas šilališkis Gediminas Paulius.

Abu vyskupai aukojo ir šv. Mišias. Pirmam srautui – vyskupas J. Boruta SJ, antram – vyskupas L. Vodopjanovas OFM.

Didelį įspūdį sutvirtintiesiems paliko ne tik pati Sutvirtinimo paslaptis, bet ir nuoširdus abiejų vyskupų pabendravimas, jų patarimai, kaip įsijungti į aktyvią bažnytinę veiklą. Be to, tą popietę Sutvirtinimo sakramento šventėje svečiavosi ir garbūs svečiai iš Anglijos, atvykę trumpam pasisvečiuoti į Lietuvą. Tai Anglijos Birminghamo arkivyskupas Bernard Longley ir iš Šilalės kilęs kun. Petras Tverijonas, keletą metų dirbantis klebonu Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje. Šie garbūs svečiai prisijungė prie antram srautui aukojamų šv. Mišių. Po jų arkivyskupas Bernard Longley pasveikino Sutvirtinimo sakramentą priėmusį jaunimą, Šilalės parapijos kunigus, visus tikinčiuosius su gražia ir prasminga iškilme. Į lietuvių kalbą vertė kun. P. Tverijonas.

Iškilmingai suorganizuota Sutvirtinimo sakramento iškilmė Šilalėje visiems dalyvavusiems paliko malonų įspūdį.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija