2012 m. rugsėjo 21 d.    
Nr. 35
(2010)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Apaštalinis paraginimas svarbus Rytų ir Vakarų krikščionims

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI pasirašo
dokumentą „Ecclesia in Medio Oriente“

Iškilmė Harisos šventovėje

Nors praėjusi, jau 24-oji, popiežiaus Benedikto XVI apaštalinė kelionė buvo į Artimųjų Rytų regiono šalį Libaną, tačiau kaip ir kitais atvejais ji susilaukė plataus atgarsio visoje tarptautinėje bendruomenėje, turėjo įtakos visam Katalikų Bažnyčios gyvenimui. Tai nestebina, žinant šios pasaulio dalies, kenčiančios dėl nuolatinių konfliktų, reikšmę čia gyvenusio ir mokiusio Dievo Sūnaus bei išganytojo Jėzaus Kristaus išpažinėjams, jų vienybės paieškoms, tarpreliginiam krikščionių, musulmonų ir žydų dialogui, pagaliau tarptautinei politikai bei ekonomikai (ypač dėl regione sukauptų energetinių resursų). Kaip tik dėl šių priežasčių, ypač žvelgiant iš Visuotinės Bažnyčios perspektyvų, svarbiausiu įvykiu rugsėjo 14–16 dienomis vykusioje minėtoje Šventojo Tėvo kelionėje buvo laikomas jo oficialaus magisteriumo dokumento – apaštalinio paraginimo „Ecclesia in Medio Oriente“ („Bažnyčia Artimuosiuose Rytuose“) – pasirašymas ir paskelbimas. Tai – krikščionių problemoms šiame regione skirto 2010 metais Vatikane vykusio Vyskupų Sinodo baigiamosios išvados ir nuorodos tolesniam bažnytiniam veikimui sudėtingomis nuolat diskriminaciją patiriančių krikščionių egzistencijos sąlygomis.


Didžiausias yra tas, kuris yra paskutinis

Kun. Vytenis Vaškelis

Jėzus, keliaudamas per Galilėją, mokiniams pranašavo apie savo neišvengiamą kančią, mirtį ir prisikėlimą, ir Jo žodžiai pribloškė juos. Mokytojas jau buvo padaręs nemažai stebuklų, įrodančių, kad tikrai yra daugiau negu pranašas, bet kai Jis antrą kartą prabilo apie būsiantį savo likimą, mokiniai Jo žodžiais netikėjo. Jiems kur kas lengviau buvo tikėti, kad Jėzus yra laukiamas Mesijas, kuris stebuklingais – žmones išlaisvinančiais bei gydančiais – ženklais liudija savo dievišką kilmę, nei imti ir pripažinti, kad Jo brutali mirtis ant gėdingo kryžiaus, prie kurio be gailesčio buvo kalami nusikaltėliai, yra kiekvienam asmeniui ir visai žmonijai skirta aukščiausia ir neįkainojama dovana.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija