2012 m. spalio 12 d.    
Nr. 38
(2013)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Lietuvos gyventojų skaičius: nedžiuginančios tendencijos

Neilgai galėjome džiaugtis, kad pagal gyventojų surašymo duomenis Lietuvos gyventojų skaičius viršija tris milijonus. Rugsėjo pabaigoje Statistikos departamente paskelbti galutiniai 2011 metų gyventojų surašymo rezultatai rodo, kad 2011 metų kovo 1-ąją Lietuvoje buvo 3 mln. 43 tūkst. nuolatinių gyventojų, tačiau dabar jau suskaičiuota, kad šių metų rugsėjo 1-ąją Lietuvoje teliko 2 mln. 988 tūkst. žmonių. Perskaičiavus 2012 metais gyventojų skaičių, paaiškėjo, kad per aštuonis šių metų mėnesius gyventojų skaičius sumažėjo 19,3 tūkst.

Tokios tendencijos ėmė ryškėti prieš dešimtmetį, t.y. nuo 2001 metų visuotinio gyventojų surašymo, kai šalies gyventojų skaičius sumažėjo 12,6 procento, arba net 440,6 tūkst. Statistikų tvirtinimu, gyventojų mažėjimą daugiausia lėmė migracija (76,9 proc.): per dešimtmetį iš šalies išvyko 402,9 tūkst. gyventojų (atvyko 64,2 tūkst.). Dėl neigiamos natūralios kaitos gyventojų sumažėjo 101,9 tūkst. (23,1 proc.). Čia galima pastebėti, kad vien per ketverius metus į svetimus kraštus iš Lietuvos išvyko apie 200 tūkst. Lietuvos piliečių. Tai didžiulis grėsmingas iššūkis lietuvių tautai, grasinantis mums katastrofiškomis pasekmėmis.

Lietuvoje pernai kovą gyveno 1 mln. 402,6 tūkst. vyrų ir 1 mln. 640,8 tūkst. moterų. Vadinasi, moterų buvo 238,2 tūkst. daugiau nei vyrų. Tūkstančiui vyrų teko 1170 moterų. Taigi moterys sudarė 53,9 proc. visų šalies gyventojų. Anot Statistikos departamento, sumažėjo vyrų ir moterų, gyvenančių santuokoje, dalis. 2011 metais vedę vyrai sudarė 54,9 procento visų 15 metų ir vyresnių vyrų, moterys – 45,9 procento visų 15 metų ir vyresnių moterų. Prieš 10 metų, 2001-ųjų surašymo metu, vedusių vyrų buvo 56,7 proc., ištekėjusių moterų – 51,6 proc. 2001 metais santuokoje gyvenančių buvo1564 tūkst., o 2011 metais – tik 1293 tūkst., t.y. per 10 metų susituokusiųjų skaičius sumažėjo net beveik 271 tūkst. Labai svarbus ir santuokoje pagal amžių jau galinčių gyventi, bet jos taip ir nesukūrusiųjų skaičius. 2001 metais niekada negyvenusių santuokoje buvo 683,4 tūkst., o 2011 metais – net beveik 711,5 Lietuvos gyventojų, t.y. jų padaugėjo 4,1 proc. Pastebėtinas ir toks neigiamas reiškinys, kad per dešimt metų niekada negyvenusių santuokoje vyrų dalis išaugo nuo 28,3 proc. iki 32,2 proc., moterų – nuo 21,2 proc. iki 23,5 proc. Dar labiau per 10 metų padaugėjo (net 11,9 proc.) išsituokusiųjų – nuo 254,5 tūkst. iki 284,8 tūkst. Padaugėjo ir našlių – nuo beveik 298,8 tūkst. iki beveik 300,6 tūkst. Suskaičiavus visą nesusituokusiųjų, išsituokusiųjų ir našlių skaičių, pastebėsime, kad vienišų žmonių Lietuvoje per dešimtmetį padaugėjo nuo 1236789 asmenų 2001 metais iki 1296860 asmenų 2012 metais, t.y. padaugėjo daugiau nei 60 tūkst., kai per tą laiką sumažėjo bendras gyventojų skaičius minėtais 440 tūkst. žmonių. Taigi vienišų žmonių Lietuvoje skaičius jau viršija susituokusiųjų skaičių – taip vystosi iškreiptos moralinės-dvasinės visuomenės ydos. Visa tai vėlgi daro įtaką demografinei padėčiai – mažėja galimybė gimti naujiems palikuonims, spartėja tautos nykimas (šalia to didėjant emigracijai). Aišku, tarp tų „vienišų“ žmonių yra ir, kaip dabar labai įprasta, gyvenančių kohabitacijoje, t.y. susidėjusiųjų (vadinamojoje partnerystėje), kurie vėliau gali virsti ir santuokoje gyvenančiais. Kai kurie tyrimai rodo, kad 75 proc. visų partnerysčių Lietuvoje prasideda nuo kohabitacijos, o ne nuo santuokos.

Visą tekstą rasite popieriniame laikraščio variante. Internete skaitykite vėliau.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija