2012 m. spalio 12 d.    
Nr. 38
(2013)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Dvasinė degradacija sunaikins ir mūsų valstybę

Lietuvoje jau ilgą laiką nerimsta aistros dėl skandalingai išgarsėjusio italų režisieriaus Romeo Kastelučio spektaklio „Apie Dievo sūnaus veido koncepciją“, kuris neseniai buvo atvežtas demonstruoti mūsų šalies žiūrovams. Spaudoje, radijo bei televizijos laidose netrūko komentarų šia tema. Iš jų teko išgirsti, kad per Europą valkiojamas dvasinis šlamštas sulaukė griežtos ir neigiamos visuomenės reakcijos bei gausybės protestuojančiųjų reikalavimų uždrausti rodyti šį niekingą vaidinimą.

O kaip pas mus? Ar sulaukėme tokios gausios ir aktyvios protestuotojų minios, kuri būtų parodžiusi tiems vandalams kelią iš Lietuvos? Deja, abejingumo liūne ir dvasinėje degradacijoje skendintiems lietuviams nė motais, kad už didžiulius Europos ir mūsų valstybės pinigus gerai apmokama šėtoniška ateizmo banga, brutalia jėga įsibrovusi į Lietuvą, įvairiais būdais kėsinasi sugriauti daugiau nei tūkstantmetį gyvuojančias aukščiausias tautines, krikščioniškas vertybes! Tiesiog apmaudu, kad mūsų aukščiausios valdžios institucijos ir dvasininkija neparodo didesnio dėmesio šiai problemai ir pro pirštus žiūri, kaip niekinami švenčiausi dalykai.

Mūsų aklos ir menkai mąstančios visuomenės pasąmonėje bet kokiais būdais mėginama įdiegti kultūros ministro A. Gelūno pseudoidėjas esą Lietuva, kaip ir Europa, eina demokratijos keliu ir nevalia žmogui varžyti kūrybinės laisvės – darykime viską, ką tik užsimanome ir jokių draudimų, jokių cenzūrų. Įdomu, o kaip reaguotų tas pats ponas A. Gelūnas ar kiti valdžios biurokratai, jei scenoje būtų užkabinti jų portretai ir pasamdyta jaunuolių minia į juos šaipydamiesi svaidytų išmatas? Be jokių abejonių ta „demokratijos parodija“ tuojau pat būtų sustabdyta, o rengėjai ir vaidintojai neišbristų iš teismų maratono.

Spalio 5-ąją Vilniuje, į V. Kudirkos aikštę protestuoti prieš niekingą spektaklį susirinkęs negausus mūsų bendraminčių būrys išreiškė apgailestavimus ir nuoskaudas dėl Lietuvoje vykdomo dvasinio bei moralinio teroro. Po šventojo Rožinio adoracijos Lietuvos partizanų kapelionas monsinjoras Alfonsas Svarinskas susirinkusiems priminė, kad Lietuvoje jau daugiau nei ketvirtis tautos įklampinta į socialinį skurdą ir neviltį, o valdžia, pataikaudama masoniškam globalizacijos klanui, sugebėjo rasti net per 800 tūkst. litų lėšų to niekingo veikalo kūrėjams, išsityčiojusiems iš Jėzaus Kristaus paveikslo ir mūsų krikščioniško tikėjimo.

Kada pagaliau mes atsitokėsime ir prabusime iš abejingumo ir dvasinio letargo? Kada pagaliau sustabdysime dvasinių vertybių bei gėrio niekinimą ir duosime deramą atkirtį amoralios politikos kūrėjams? Pastaruoju metu vos ne kasdien išgirstame širdį veriančias žinias, kad vienoje Lietuvos parapijoje sudeginta bažnyčia, kitoje išniekintas altorius... Kaltininkų niekas neskuba ieškoti. Vadinasi, anot A. Gelūno, čia taip pat demokratija ir laisvė – ką nori, tą ir daryk? Taigi, kur mes nueisime ir kokia ateitis laukia mūsų valstybės, mūsų tautos?! Praradę dvasines, moralines vertybes, prarasime ir savo valstybę!

Danutė UMBRASIENĖ,
Lietuvos laisvės kovų dalyvių sąjungos narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija