2012 m. spalio 26 d.    
Nr. 40
(2015)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Atmintis

Pažinkime liaudies menininką

Steponą Gailevičių

Skulptoriaus Stepono Gailevičiaus
koplytstulpis baudžiavos
panaikinimui atminti

UKRINAI. Kaimo bendruomenė vykdo tęstinį projektą „Kalbėk su akmeniu-2012“, iš dalies finansuojamą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos. Ukrinuose nemari XIX amžiaus liaudies skulptoriaus Stepono Gailevičiaus (1815–1885) akmens darbų (kryžių, paminklinių plokščių) dvasia. Nuo 2009 metų kasmet ji atgimsta Ukrinų kaimo bendruomenės vykdomuose kultūros paveldo populiarinimo projektuose, kasmet vis daugiau žmonių susipažįsta su menininko darbais jų nuotraukų, darytų Gedimino Januškos, parodose. Žmonės itin susidomėję baudžiavos panaikinimo istorija, XIX amžiaus akmens skulptūra, džiaugiasi atvirukų rinkiniu su akmentašio darbais. Didžioji menininko darbų dalis yra Ukrinų bažnyčios šventoriuje, vienas darbas – Židikų, dar pora – Grūstės kapinėse. Priešais Ukrinų bažnyčią esančioje aikštelėje didingai stovi žymiausias skulptoriaus kūrinys ir bene vienintelis tokio pobūdžio paminklas Lietuvoje – baudžiavos panaikinimui atminti. Kai kurios menininko originalios smulkesnės skulptūrėlės saugomos Lietuvos dailės muziejuje, jas pakeitė skulptoriaus D. Čepo gana tikslios kopijos. Su minėtais paminkliniais akmenimis galima susipažinti atvykus į kapinaites, esančias pačiame kaimo centre. Iki jų palydėti ir papasakoti gali bendruomenės nariai. Rugsėjį G. Januškos fotonuotraukų paroda su akmentašio S. Gailevičiaus darbais eksponuota Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje. Čia su akmenkalio gyvenimo istorija, jo kūrybos meto ypatumais, pačių darbų menine verte gimnazistus supažindino istorijos, dailės mokytojai. Toje pačioje gimnazijoje parodą apžiūrėjo ir gimnazijos svečiai iš Vokietijos Metingeno kardinolo von Galeno gimnazijos. Spalį paroda eksponuojama Renavo dvaro ekspozicijų salėje.

Mažeikių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija