2012 m. spalio 26 d.    
Nr. 40
(2015)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Pirmieji naujojo klebono atlaidai

Gieda vokalinis ansamblis „Tolmėja“

Bendrauja policijos pareigūnas Egidijus
Manikas ir klebonas kun. Jonas Morkvėnas

Vaišių metu bendruomenės namuose
diskutavo vyskupo vikaras pastoracijai
kun. Simas Maksvytis ir Panevėžio
vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos
pirmininkė Nijolė Gylienė

Bažnyčioje buvo gausu tikinčiųjų

Karsakiškis. Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje spalio 7-ąją vyko Rožinio Švč. Mergelės Marijos atlaidai ir Panevėžio dekanato Gyvojo rožinio daugijos narių susirinkimas. Bažnyčia buvo pilna tikinčiųjų. Dviem talpiais autobusais atvyko Gyvojo rožinio draugijos narių iš Panevėžio, atėjo miestelio gyventojų, aplinkinių kaimų žmonių. Šventė prasidėjo rožinio malda. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Panevėžio vyskupo vikaras pastoracijai kun. Simas Maksvytis. Jis prašė tikinčiųjų paramos, kad naujasis klebonas sugebėtų įsijungti į aktyvią parapijos veiklą, kurtų gyvąją bažnyčią. Kalbėjo ir apie rožinio arba rožančiaus kalbėjimo reikalingumą. Kun. S. Maksvytis apgailestavo, kad rožinis sunkokai prigyja tarp jaunų žmonių, ne visada praktikuojamas šviesuomenės. Tikriausiai taip yra todėl, kad modernioje kultūroje sunkiai priimamas maldos pasikartojimas, gal tai atrodo monotoniška. Tačiau, pasak šv. Mišias aukojusio kunigo, neteko sutikti žmogaus, kuris savo vaikystėje ar jaunystėje buvo kalbėjęs rožinį ir paskui būtų sakęs, kad tai buvo tuščias laiko švaistymas.

Šv. Mišių metu giedojo vokalinis ansamblis „Tolmėja“ iš Panevėžio, pirmąkart pasirodęs Karsakiškyje. Jo dalyvių lūpomis ypač pakiliai skambėjo Antano Strazdo giesmė „Pulkim ant kelių“. Jos autorius kadaise du kartus kunigavo šioje parapijoje.

Jaudinančiai gražiai atrodė eucharistinė procesija apie bažnyčią, vedama kun. S. Maksvyčio.

Buvo renkamos aukos maldos namų išlaikymui, bet didžioji jų dalis atiteks kunigų seminarijai.

Klebonas kun. Jonas Morkvėnas, neseniai vyskupo paskirtas į šias pareigas, jis nuoširdžiai padėkojo visiems, kas dalyvavo ruošiant bažnyčią šventei, tvarkant šventorių, nors išvakarėse siautėjęs uraganas buvo nutraukęs net elektros tiekimą.

Kaip išvengti nelaimės einant tamsiu paros metu, patarė Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro prevencijos grupės vyresnysis specialistas Egidijus Manikas. Išeinantiems iš bažnyčios jis dalijo atšvaitus, kurie bemat buvo išgraibstyti. Pageidaujantiems klebonas kun. J. Morkvėnas šventino automobilius. Tokią procedūrą jis atliko ir su policijos automobiliu.

Paskui šventės dalyviai ėjo į Karsakiškio bendruomenės namus. Juos čia sutiko klebono tėvai, iš Biržų krašto atvežę ir savo vaišių. Užkandžiaujant vyko gyvas bendravimas. Čia pat koncertavo vietos saviveiklininkai.

Bronius VERTELKA

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija