2012 m. spalio 26 d.    
Nr. 40
(2015)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Zarasų dekanate

Klebonas su keturiais bendrakursiais minėjo kunigystės sukaktį

Prel. Juozas Pečiukonis, kan. Petras
Merliūnas, kunigai Stasys Puidokas MIC,
Stasys Tamulionis ir Kęstutis Bekasovas

ANTAZAVĖ. Nors ir darbo diena, daugelis palikę savo darbus šv. Mišioms rinkosi į gražiai papuoštą Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčią, pilnutėlę ne tik Antazavės parapijiečių, bet ir žmonių iš Imbrado bei Avilių parapijų. Antazavės Dievo Apvaizdos parapijos klebonas, Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo ir Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratorius kun. Stasys Tamulionis, 34-ųjų kunigystės šventimų metinių proga pasikvietęs savo kurso draugus, organizavo šventę ir buvo jos vadovas. Kurse, Kauno kunigų seminarijoje, kurį globojo šventoji Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mokėsi dešimt būsimų kunigų ir visi buvo įšventinti. Visi sveiki ir gyvi, dirba ganytojišką darbą, tik ne visi galėjo atvykti.

Į šventę atvyko Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios klebonas prelatas Juozas Pečiukonis, kan. Petras Merliūnas, dirbantis Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijoje, Vilniaus Švč. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonas kun. Stasys Puidokas MIC, Kauno Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Kęstutis Bekasovas.

Pasipuošusios tautiniais rūbais svečius pasitiko Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos moksleivės.

Prelatas J. Pečiukonis sakė pamokslą. Kunigas kalbėjo apie tikinčiųjų ryšį su kunigu ir savo sąžine, pasitikėjimą vienas kitu, svarbų ir gyvenime, ir tikėjime, tautos dvasines vertybes. Įsiminė pamokslininko žodžiai, kad šventės – galimybė įvertinti gyvybės dovaną, patirti gyvenimo sudėtingumą ir džiaugsmą...

Gražiau ir įspūdingiau nei paprastai skambėjo choristų giesmės.

Šventėje dalyvavo Zarasų rajono tarybos narys Rimvydas Podolskis, Imbrado ir Antazavės seniūnijų seniūnai Vygirdas Žalkauskas ir Algirdas Lekaveckas bei Avilių bendruomenės narė Janina Ragėnienė.

Šventė buvo iškilminga. Klebonas kun. S. Tamulionis pristatė savo kurso draugus, moksleivės svečiams įteikė po gėlės žiedą, seniūnai visiems padovanojo informacinius leidinius apie Zarasų krašto lankytinas vietas.

Imbrado seniūnas V. Žalkauskas šiltai ir jautriai visų parapijiečių vardu padėkojo atvykusiems svečiams ir klebonui už gilius pėdsakus, paliekamus tikinčiųjų bendruomenės žmonių širdyse. Tegul Dievas laimina, padeda ir toliau šiltai bendrauti su parapijiečiais.

Tądien kun. S. Tamulionio padėkos žodžiai nuskambėjo choristams, visiems gausiai susirinkusiems parapijiečiams, moksleiviams.

Šventė baigėsi, ir vėl prasidėjo įprastinė kasdienybė, nuolatiniai darbai ir rūpesčiai.

Eleonora Dieninienė

Algirdo Lekavecko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija