2012 m. lapkričio 3 d.    
Nr. 41
(2016)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Jaunimas – miestelio ateitis

Bronius VERTELKA

Dviračiais į netolimą Valakų
kaimą atvyko bendruomenės
pirmininkė Aldona Virbickienė
ir jaunosios Subačiaus gyventojos

Subačius. Paskutinę vasaros dieną Subačiaus moterys nutarė praleisti taip, kad ji įsimintų ilgam. Pakeliauti dviračiais „Senojo Subačiaus“ bendruomenės pirmininkė Aldona Virbickienė pakvietė jaunųjų miestelėnių grupę. Pakeliui aplankė masinę žydų šaudymo vietą, apžiūrėjo pilkapius, fotografavosi. Atvykus į Valakų kaimą, kur įrengta tinkama vieta poilsiui, gėrė karštą arbatą iš termoso, krimto iš namų atsivežtus sausainius.

Bendruomenės pirmininkė pati mėgsta keliauti, tuo bando užkrėsti ir kitus. Ypač mėgsta keliauti su jaunimu. „Kas pasirūpins juo, jei ne mes, vyresnieji?“ – sakė ji. Subačius jau nebeturi mokyklos, kuri buvo tikrasis gėrio pažinimo šaltinis. Mokykla uždaryta dėl mokinių stygiaus, nors bendruomenė dėjo nemažai pastangų, kad ji išliktų. Pastatas neliko išdaužtais langais – čia įsikūrė bendruomenės namai. Pagal panaudos sutartį jį dešimčiai metų išnuomojo savivaldybė. Parengus projektą ir gavus finansavimą, viduje jau padaryta tiek, kad būtų jauku susirinkti. Pastatas parengtas renovacijai iš lauko pusės. Čia gerus pėdsakus paliko a. a. mokytoja metodininkė Nijolė Letkauskienė. Tai jos dėka gimė nemažai gražių idėjų. Tęsiama tradicija balandį rengti „Beždžioniukės“ šventę – jos metu parodijuojami dainininkai. Nuotaikingos būna šventės, Naujųjų metų sutiktuvės.

Subačiaus jaunimas turi neblogą stadioną, yra kur žaisti krepšinį. Jau kelios jaunos šeimos apsigyveno miestelyje. Įsikurti čia visam laikui ketina vilnietė Saulutė Rudzinskienė, dailės mokytoja, turinti ir muzikinių gabumų. Subačiuje yra dainuojančio jaunimo, netrūksta ir balsingų moterų, todėl tikisi suburti ansamblį. Kaip pridera, Subačiaus gyventojai sutiko iš Klaipėdos keliavusius ir kryžių į Latviją nešusius piligrimus. Jiems ne tik užkūrė pirtį, suteikė nakvynę, bet ir pavaišino vakariene bei pusryčiais. Maisto produktus sunešė miestelėnai.

Miestelio gyventojai didžiuojasi senove alsuojančia Švč. Trejybės bažnyčia. Šventėms išpuošia šventovę ne todėl, kad kažkas pagirtų, bet kad patiems malonu būtų tokią matyti. Kadaise maldos namai turėjo didelį chorą, ir šiandien čia netrūksta giedančiųjų. Balsingą chorą bei visą miestelio bendruomenę ne kartą yra pagyręs Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

„Svarbu, kad jaunimas liktų kaime, o išsimokęs grįžtų. Santykiai tarp jaunųjų tuomet būtų šiltesni. Dabar vienas nuo kito gerokai atitolę. Manau, kad ir mūsų choras pasipildys jaunais veidais“, – kalbėjo „Senojo Subačiaus“ bendruomenės pirmininkė ir bažnytinio choro dalyvė A. Virbickienė. Nedrįstų ji sau ko nors paprašyti, o dėl bendruomenės gultų kryžiumi. Užsisėdėjusius namuose ragina pabūti kartu. Į gerąją pusę keičiasi ir miestelio veidas – Malūnų bei Vilties gatves šiemet numatyta išasfaltuoti. Dalykiški bendruomenės santykiai su seniūnu Vidmantu Paliuliu, klebonu kun. Albertu Kasperavičiumi. Šių žmonių nuomonės dažniausiai sutampa.

Kupiškio rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija