2012 m. lapkričio 3 d.    
Nr. 41
(2016)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Vietos patriotizmo išraiška

Kun. Pavel Paliul šventina kryžių

Dekaniškės. Pasaulyje vis populiaresnis tampa vietos patriotizmas, t.y. prieraišumas vadinamajai mažajai tėvynei – gimimo ar gyvenamajai vietai. Kad Vilniaus krašui taip pat būdingas toks patriotizmas, įrodo Dekaniškių kaimo (Lavoriškių seniūnija) gyventojų iniciatyva kaimo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 600 metų jubiliejų įamžinti prie įvažiavimo į jį pastatant medinį kryžių ir Motinos Marijos figūrėlę.

Dekaniškių kaimo gyventojo Jano Lavrinovičiaus išdrožto kryžiaus pašventinimo ceremonija vyko rugsėjo 14 dieną. Prieš tai Mostiškių Švč. M. Marijos, šeimų karalienės, koplyčioje šia proga kunigas Pavel Paliul laikė šv. Mišias. Į iškilmes atvyko Seimo narys Leonard Talmont, Vilniaus rajono savivaldybės vicemeras Česlav Olševski, tarybos narė Teresa Demeško, kuri energingai rūpinosi precizišku sumanymo įgyvendinimu, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vladislav Kondratovič, Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot, Lavoriškių seniūnas Jan Krasovski, Mostiškių pagrindinės mokyklos direktorius Valdemar Klimaševski, kaimyninių seniūnijų seniūnai ir, be abejo, gyventojai.

Kryžių pašventino kun. P. Paliul, o kaimyninės Buivydžių seniūnijos seniūno pavaduotojas, istorikas Miroslav Gajevski papasakojo susirinkusiems kaimo ir aplinkinių gyvenviečių susikūrimo istoriją. Susirinkusiems dainavo ansambliai „Mosciszczanka“ ir „Barwy Podwilenskie“.

Vilniaus rajonas
XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija