2012 m. lapkričio 3 d.    
Nr. 41
(2016)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Atmintis

Paskutinis Kanados lietuvis jėzuitas

A†A kun. Juozas Aranauskas SJ (1916 07 01–1945 06 29–2012 10 21)

Spalio 21 dieną, eidamas 97-uosius metus, Kanadoje, Kvebeko provincijoje, Rišeljo mieste, mirė kun. Juozas Aranauskas SJ, pastaruoju metu gyvenęs prancūzų vyresnio amžiaus jėzuitų globos namuose. Dar rytą jis dalyvavo šv. Mišių koncelebracijoje, o popiet, užsnūdęs įprasto vidudienio poilsio, ramiai numirė, sėdėdamas savo riedančiame fotelyje. Tėvas Juozas buvo paskutinis Kanadoje gyvenęs lietuvis jėzuitas.

Kun. J. Aranauskas gimė 1916 metų liepos 1 dieną Lietuvoje, Kardokų kaime, Kazlų Rūdos valsčiuje. Studijavo Čekoslovakijoje ir Belgijoje, Liuvene. Ten 1945 metų birželio 29 dieną buvo įšventintas kunigu. 1947–1952 metais buvo Belgijos lietuvių kapelionas, 1950–1951 metais redagavo „Gimtąją šalį“, 1951–1952 metais buvo Belgijos lietuvių bendruomenės pirmininkas. 1952 metais išvyko į JAV, kur buvo „Žvaigždės“ administratoriumi. 1953 metais atvyko į Kanadą, kur dirbo iki pat mirties, ilgiausiai – Monrealio Aušros Vartų parapijoje. „Dėkojame Dievui, kad Jis mums buvo davęs tokį ištikimą tarną, tikrą Jėzaus mokytinį“, – pranešė t. Jean-Guy Bilodeau SJ.

Kun. J. Aranauskas SJ buvo mielas ir mylintis – ypač jaunimą – žmogus bei geras kunigas. Jis palaidotas Čikagoje.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija